image Góp ý dự thảo văn bản
Tổng số văn bản: 10

Dự thảo Đang lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Hướng dẫn làm hồ sơ cấp phép báo chí Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 01/01/2020 31/12/2025
2 Hướng dẫn thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động báo chí Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 01/01/2020 31/12/2025
3 Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 01/01/2020 31/12/2025
4 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 01/01/2020 31/12/2025
5 Mẫu: SƠ YẾU LÝ LỊCH NGƯỜI DỰ KIẾN LÀ TỔNG BIÊN TẬP BÁO IN/BÁO ĐIỆN TỬ Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 01/01/2020 31/12/2025
6 [Mẫu] về thông báo ngừng hoạt động của báo hoặc tạp chí Thông báo 01/01/2020 31/12/2025
7 Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 04/06/2019 31/12/2025

Dự thảo Hết hạn lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Về góp ý hoàn thiện Dự thảo Tờ trình “Quy chế tích hợp, quản lý, kết nối, chia sẻ, vận hành và khai thác các hệ thống giám sát hình ảnh (camera quan sát) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 10/07/2020 05/08/2020
2 Về góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 06/12/2019 10/12/2019
3 Dự thảo kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 13/11/2018 31/12/2019