DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
CỦA SỞ-NGÀNH, QUẬN-HUYỆN, PHƯỜNG-XÃ-THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

STT

Đơn vị

Người Phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

1

UBND Thành phố Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng

Chủ tịch UBND TP

0918.168.767

hoang tung@tphcm.gov.vn

 

2

UBND phường An Phú

Bà Phạm Thanh Phương

CT.UBND phường

0938.336.577

thanhphuongqldtq2@yahoo.com.vn

3

UBND phường Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Văn Kiên

CT.UBND phường

0913.674.568

nvkien.q2@tphcm.gov.vn

 

4

UBND phường An Khánh

Bà Nguyễn Xuân Quỳnh

CT.UBND phường

0918.010.000

nxquynh.q2@tphcm.gov.vn

 

5

UBND phường An Lợi Đông

Ông Nguyễn Như Thành

CT.UBND phường

0918.996.631

nnthanh.q2@tphcm.gov.vn

 

6

UBND phường Thạnh Mỹ Lợi

Ông Đoàn Phước Lượng
Bà Trần Thị Phương Thảo

PCT.UBND phường
PCT.UBND phường

0937.714.784
0918.566.679

dpluong.tml.q2@tphcm.gov.vn
ttpthao.tml.q2@tphcm.gov.vn

 

7

UBND phường Bình Trưng Đông

Ông Phạm Văn Lành

CT.UBND phường

0988.177.458

pvlanh.q2@tphcm.gov.vn

 

8

UBND phường Thảo Điền

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

CT.UBND phường

0982.979.914

tuannguyen04091978@gmail.com

 

9

UBND phường Bình An

Ông Hồ Hải Phong

CT.UBND phường

0913.857.997

hhphong.q2@tphcm.gov.vn

 

10

UBND phường Bình Trưng Tây

Bà Lâm Phi Oanh

PCT.UBND phường

0963.209.072

lpoanh.q2@tphcm.gov.vn

 

11

UBND phường Bình Khánh

Ông Đỗ Duy Thụy

CT.UBND phường

0908.255.191

ddthuy.q2@tphcm.gov.vn

 

12

UBND phường Cát Lái

Ông Nguyễn Đức Hiền

CT.UBND phường

0903.631.030

duchienut1965@gmail.com

 

13

UBND phường Hiệp Phú

Ông Nguyễn Lê Hiệp

CT.UBND phường

0909.897.112

nlhiep.hp.q9@tphcm.gov.vn

 

14

UBND phường Long Thạnh Mỹ

Bà Lê Thị Kim Liên

CT.UBND phường

0919.908.807

ltklien.ltmq9@tphcm.gov.vn

 

15

UBND phường Long Bình

Ông Phạm Ngọc Lượng

CT.UBND phường

0903.101.733

pnluong.lb.q9@tphcm.gov.vn

 

16

UBND phường Long Phước

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh

CT.UBND phường

0907.193.986

ntnthanh.q9@tphcm.gov.vn

 

17

UBND phường Long Trường

Ông Nguyễn Hoàng Vũ

CT.UBND phường

0902.378.946

nhvu.q9@tphcm.gov.vn

 

18

UBND phường Phước Bình

Bà Bùi Thu Trâm

QCT.UBND phường

0979.294.456

tvchi.pb.q9@tphcm.gov.vn

 

19

UBND phường Phước Long A

Ông Phạm Trọng Hiếu

CT.UBND phường

090.3345.068

pthieu.q9@tphcm.gov.vn

 

20

UBND phường Phước Long B

Ông Trần văn Mau

CT.UBND phường

0913.977.388

tvmau.q9@tphcm.gov.vn

 

21

UBND phường Phú Hữu

Ông Nguyễn Đình Trí

CT.UBND phường

0938.888.269

ndtri.q9@tphcm.gov.vn

 

22

UBND phường Tăng Nhơn Phú A

Bà Trần Thị Thu Hoài

CT.UBND phường

0908.272.646

nxdung.q9@tphcm.gov.vn

 

23

UBND phường Tăng Nhơn Phú B

Ông Cao Văn Hoàng

CT.UBND phường

0913.774.257

ttthoai.tnpa.q9@tphcm.gov.vn

 

24

UBND phường Tân Phú

Ông Trần Hoàng Minh

CT.UBND phường

0908.129.050

thminh.q9@tphcm.gov.vn

 

25

UBND phường Trường Thạnh

Ông Hồ Ngọc Tùng

CT.UBND phường

0908.412.717

hntung.tt.q9@tphcm.gov.vn

 

26

UBND phường Bình Chiểu

Bà Châu Thanh Nhã

CT.UBND phường

0918 733 275

ctnha.thuduc@tphcm.gov.vn

 

27

UBND phường Bình Thọ

Ông Lê Hữu Nghị

CT.UBND phường

0917 280 029

lhnghi.thuduc@tphcm.gov.vn

 

28

UBND phường Hiệp Bình Chánh

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

CT.UBND phường

0983 018 302

nntuan.thuduc@tphcm.gov.vn

 

29

UBND phường Hiệp Bình Phước

Nguyễn Quang Chi

CT.UBND phường

0913.713.264

nqchi.thuduc@tphcm.gov.vn

 

30

UBND phường Linh Đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

CT.UBND phường

0983 066 005

nttloan.thuduc@tphcm.gov.vn

 

31

UBND phường Linh Chiểu

Bà Trần Thị Hồng Thúy

CT.UBND phường

0908 431 788

tththuy.thuduc@tphcm.gov.vn

 

32

UBND phường Linh Tây

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết

CT.UBND phường

0908 677 879

nntuyet.thuduc@tphcm.gov.vn

 

33

UBND phường Linh Trung

Ông Trần Quốc Hưng

CT.UBND phường

0908.891.789

tqhung.thuduc@tphcm.gov.vn

 

34

UBND phường Linh Xuân

Ông Vũ Quốc Bảo

CT.UBND phường

0909 461 518

vqbao.lx.thuduc@tphcm.gov.vn

 

35

UBND phường Tam Bình

Ông Lê Hữu Hảo

CT.UBND phường

0933 283 232

lhhao.thuduc@tphcm.gov.vn

 

36

UBND phường Tam Phú

Ông Phạm Văn Hùng

CT.UBND phường

0985 977 966

pvhung.tp.thuduc@tphcm.gov.vn

 

37

UBND phường Trường Thọ

Ông Bùi Ngươn Tình

CT.UBND phường

0908 530 607

bntinh.thuduc@tphcm.gov.vn

 

38

UBND quận 1

Ông Nguyễn Văn Dũng

CT.UBND quận

0918.327.585

nvdung.q1@tphcm.gov.vn

 

39

UBND phường Bến Nghé

Ông Tạ Hoàng Sự

PCT.UBND phường

0911.426.185

thsu.bn.q1@tphcm.gov.vn

 

40

UBND phường Bến Thành

Ông Đoàn Xuân Vinh

PCT.UBND phường

0936.786.787

dxvinh.q1@tphcm.gov.vn

 

41

UBND phường Đa Kao

Ông Đỗ Hữu Cường

CT.UBND phường

0910.992.092

dhcuong.q1@tphcm.gov.vn

 

42

UBND phường Tân Định

Bà Phạm Thị Thu Hà

CT.UBND phường

0909.505.588

pttha.ql@tphcm.gov.vn

 

43

UBND phường Nguyễn Thái Bình

Ông Đỗ Đình Hậu

PCT.UBND phường

0903.314.180

dinhhau74@yahoo.com

 

44

UBND phường Phạm Ngũ Lão

Ông Cao Hồng Việt

PCT.UBND phường

0908.393.993

vietcaohong@yahoo.com

 

45

UBND phường Nguyễn Cư Trinh

Bà Phạm Thị Hồng Phượng

PCT.UBND phường

0908.069.398

pthphuong.q1@tphcm.gov.vn

 

46

UBND phường Cô Giang

Bà Nguyễn Thị Mai Hương

PCT.UBND phường

0931.847.284

ntmhuong.q1@tphcm.gov.vn

 

47

UBND phường Cầu Ông Lãnh

Bà Nguyễn Võ Uyên Linh

CT.UBND phường

0908.814.498

nvulinh.ql@tphcm.gov.vn

 

48

UBND phường Cầu Kho

Ông Nguyễn Vũ Linh

CT.UBND phường

0989.042.153

nvlinh.ck.q1@tphcm.gov.vn

 

61

UBND quận 3

Ông Võ Văn Đức

CT.UBND Quận

0908.113.706

vvduc.q3@tphcm.gov.vn

 

62

UBND phường 1

Ông Trần Vinh Quang

CT.UBND phường

0908.442.250

tvquang.p1.q3@tphcm.gov.vn

 

63

UBND phường 2

Bà Phạm Tuyết Anh

CT.UBND phường

028.38.398.952

ptanh.p2.q3@tphcm.gov.vn

 

64

UBND phường 3

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

CT.UBND phường

028.38.357.701 - 028.38.396.898

ntlanh.p3.q3@tphcm.gov.vn

 

65

UBND phường 4

Ông Lê Minh Tuấn Anh

CT.UBND phường

0934.994.777

lmtanh.p4.q3@tphcm.gov.vn

 

66

UBND phường 5

Bà Trần Khánh Linh

CT.UBND phường

0903.345.840

tklinh.p5.q3@tphcm.gov.vn

 

67

UBND phường 6

Ông Phạm Minh Trung

CT.UBND phường

028.39306503

pmtrung.p6.q3@tphcm.gov.vn

 

68

UBND phường 7

Bà Nguyễn Thị Thu Dung

CT.UBND phường

028.39.325.339-028.39.325.536

nttdung.p7.q3@tphcm.gov.vn

 

69

UBND phường 8

Ông Bùi Minh Tuấn

CT.UBND phường

0903.264.964

bmtuan.p8.q3@tphcm.gov.vn

 

70

UBND phường 9

Ông Dương Minh Hải

CT.UBND phường

0908.136.595

dmhai.p9.q3@tphcm.gov.vn

 

71

UBND phường 10

Bà Nguyễn Thanh Thúy Thành

CT.UBND phường

028.39.317.302 - 028.39.316.251

nttthanh.p10.q3@tphcm.gov.vn

 

72

UBND phường 11

Ông Nguyễn Vũ Trường Hải

CT.UBND phường

028.39930765

nvthai.p11.q3@tphcm.gov.vn

 

73

UBND phường 12

Ông Trần Hữu Tài

CT.UBND phường

028.39.319.643

thtai.p12.q3@tphcm.gov.vn

 

74

UBND phường 13

Bà Phan Thị Mỹ Tiên

CT.UBND phường

028.38.467.371

ptmtien.p13.q3@tphcm.gov.vn

 

75

UBND phường 14

Nguyễn Tất Sơn

CT.UBND phường

028.39316866

ntson.p14.q3@tphcm.gov.vn

 

76

UBND quận 4

Ông Lê Văn Chiến.

CT.UBND quận

0918.199.194

lvchien.q4@tphcm.gov.vn

 

77

UBND phường 1

Ông Đỗ Chí Chinh

CT.UBND phường

0908.419.628

dcchinh.q4@tphcm.gov.vn

 

78

UBND phường 2

Ông Nguyễn Văn Thảo

CT.UBND phường

0902.630.848

nvthao.q4@tphcm.gov.vn

 

79

UBND phường 3

Bà Dương Thị Ngọc Thương

CT.UBND phường

0303.438.887

dtnthuong.p3.q4@tphcm.gov.vn

 

80

UBND phường 4

Ông Bùi Quốc Tuấn

CT.UBND phường

0908.291.017

bqtuan.q4@tphcm.gov.vn

 

81

UBND phường 5

Ông Nguyễn Tiến Đức

CT.UBND phường

0913.703.241

ntduc.q4@tphcm.gov.vn

 

82

UBND phường 6

Ông Nguyễn Ngọc Tiến

CT.UBND phường

0902.609.333

nntien.q4@tphcm.gov.vn

 

83

UBND phường 8

Ông Nguyễn Chí Hải

CT.UBND phường

090.277.2060

nchai.q4@tphcm.gov.vn

 

84

UBND phường 9

Ông Quách Tú Anh

CT.UBND phường

0903.732.220

qtanh.p.9.q4@tphcm.gov.vn

 

85

UBND phường 10

Ông Lê Nguyễn Thế Lâm

CT.UBND phường

0938.001.868

lntlam.q4@tphcm.gov.vn

 

86

UBND phường 12

Ông Hoàng Văn Công

CT.UBND phường

0909.888.217

hvcong.q4@tphcm.gov.vn

 

87

UBND phường 13

Bà Nguyễn Thị Bảo Trinh

CT.UBND phường

0903.181.494

ntbtrinh.q4@tphcm.gov.vn

 

88

UBND phường 14

Bà Võ Kim Anh Phương

CT.UBND phường

938201175

vkaphuong.p14.q4@tphcm.gov.vn

 

89

UBND phường 15

Ông Võ Thành Việt

CT.UBND phường

0989.039.974

vtviet.p15.q4@tphcm.gov.vn

 

90

UBND quận 5

Ông Phạm Quốc Huy

CT.UBND quận

0913.810.188

q5@tphcm.gov.vn

 

91

UBND phường 1

Ông Hồ Xuân Bắc

CT.UBND phường

0918.018.018

p1.q5@tphcm.gov.vn

 

92

UBND phường 2

Phạm Nguyễn Hải Âu

CT.UBND phường

09019.349.964

p2.q5@tphcm.gov.vn

 

93

UBND phường 3

Ông Huỳnh Đức Toàn

CT.UBND phường

0913.888.275

p3.q5@tphcm.gov.vn

 

94

UBND phường 4

Bà Diệc Tuyết Mai

CT.UBND phường

0983.199.157

p4.q5@tphcm.gov.vn

 

95

UBND phường 5

Huỳnh Ngọc Hiền

PCT.UBND phường

0907.878.018

p5.q5@tphcm.gov.vn

 

96

UBND phường 6

Ông Trương Quan Tiến

CT.UBND phường

0902.455.431

p6.q5@tphcm.gov.vn

 

97

UBND phường 7

Ông Châu Minh Vũ

CT.UBND phường

0908.799.366

cmvu.p7.q5@tphcm.gov.vn

 

98

UBND phường 8

Ông Nguyễn Đình Tiến

CT.UBND phường

0939.397.978

p8.q5@tphcm.gov.vn

 

99

UBND phường 9

Bà Lê Bích Liên

CT.UBND phường

0989.492.558

lblien.q5@tphcm.gov.vn

 

100

UBND phường 10

Ông Nguyễn Xuân Thọ

CT.UBND phường

0907.567.986

p10.q5@tphcm.gov.vn

 

101

UBND phường 11

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

CT.UBND phường

0918.427.365

p11.q5@tphcm.gov.vn

 

102

UBND phường 12

Trần Phương Nam

CT.UBND phường

0908.041.277

p12.q5@tphcm.gov.vn

 

103

UBND phường 13

Ông Hà Tiến Phát

CT.UBND phường

0909.934.936

p13.q5@tphcm.gov.vn

 

104

UBND phường 14

Ông Võ Thành Tới

CT.UBND phường

0908.628.483

p14.q5@tphcm.gov.vn

 

105

UBND phường 15

Ông Nguyễn Hoài Đức

CT.UBND phường

0908.725.353

p15.q5@tphcm.gov.vn

 

106

UBND quận 6

Bà Lê Thị Thanh Thảo

CT.UBND quận

0903.655.999

lttthao.q6@tphcm.gov.vn

 

107

UBND phường 1

Ông Trần Phúc Châu

CT.UBND phường

0908.384.628

tpchau.q6@tphcm.gov.vn

 

108

UBND phường 2

Ông Tăng Văn Thanh Dũng

CT.UBND phường

0919.036.168

tvtdung.q6@tphcm.gov.vn

 

109

UBND phường 3

Ông Mai Ngọc Tuấn

CT.UBND phường

098.205 64 63

mntuan.q6@tphcm.gov.vn

 

110

UBND phường 4

Bà Trần Thúy Hằng

CT.UBND phường

0901.877.728

tthang.q6@tphcm.gov.vn

 

111

UBND phường 5

Ông Trương Văn Long

CT.UBND phường

0908.032.031

nhloctvlong.q6@tphcm.gov.vn

 

112

UBND phường 6

Ông Từ Vĩnh Thành

CT.UBND phường

0983.866.676

tvt.q6@tphcm.gov.vn

 

113

UBND phường 7

Ông Trần Đức Thọ

CT.UBND phường

0933.710.585

tdtho.q6@tphcm.gov.vn

 

114

UBND phường 8

Bà Nguyễn Thị Thu Dung

CT.UBND phường

0908.372.733

nttdung.q6@tphcm.gov.vn

 

115

UBND phường 9

Ông Phạm Nguyễn Trí Hòa

CT.UBND phường

0988.282.399

pnthoa.q6@tphcm.gov.vn

 

116

UBND phường 10

Ông Phan Thành Vinh

CT.UBND phường

0983.763.724

ptvinh.q6@tphcm.gov.vn

 

117

UBND phường 11

Ông Võ Ngọc Ẩn

CT.UBND phường

0903.979.776

vnan.q6@tphcm.gov.vn

 

118

UBND phường 12

Ông Trương Huỳnh Quốc Duy

CT.UBND phường

0982.393.339

p12.q6@tphcm.gov.vn

 

119

UBND phường 13

Bà Nguyễn Thị Viễn

CT.UBND phường

0989.003.651

ntvien.q62tphcm.gov.vn

 

120

UBND phường 14

Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh

CT.UBND phường

0908.727.208

nhnoanh.p.14.q6@tphcm.gov.vn

 

121

UBND quận 7

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh

CT.UBND quận

0909.771.977

hmtanh.q7@tphcm.gov.vn

 

122

UBND phường Tân Quy

Bà Nguyễn Thị Hồng

CT.UBND phường

918.024.408

nguyenhongvn77@gmail.com

 

123

UBND phường Phú Mỹ

Ông Phạm Thế Quan

CT.UBND phường

0909.621.701

pham.the.quan.q7@gmail.com

 

124

UBND phường Tân Thuận Đông

Ông Cao Quốc Bình

CT.UBND phường

0907.291.329

tanthuandong.q7@ tphcm.gov.vn

 

125

UBND phường Tân Thuận Tây

Ông Phan Thành Trung

CT.UBND phường

0906.950.086

tanthuantay.q7@tphcm.gov.vn

 

126

UBND phường Tân Phong

Ông Võ Anh Huy

CT.UBND phường

0903.384.388

tanphong.q7@tphcm.gov.vn

 

127

UBND phường Tân Phú

Ông Trần Quang Quỳnh

CT.UBND phường

0903.117.557

tranquangkts4@gmail.com

 

128

UBND phường Bình Thuận

Ông Nguyễn Minh Thiện

PCT.UBND phường

0919.404.656

binhthuan.q7@tphcm.gov.vn

 

129

UBND phường Phú Thuận

Ông Huỳnh Ngọc Hổ

CT.UBND phường

0903.743.374

phuthuan.q7@tphcm.gov.vn

 

130

UBND phường Tân Kiểng

Ông Nguyễn Đoàn Đang Quang

CT.UBND phường

0909.854.354

quang.envi1984@gmail.com

 

131

UBND phường Tân Hưng

Ông Nguyễn Trường Giang

CT.UBND phường

0936.717.739

giangvhttq7g@gmail.com

 

132

UBND quận 8

Ông Trần Thanh Tùng

CT.UBND quận

0908602387

tttung.q8@tphcm.gov.vn

 

133

UBND phường 1

Bà Phạm Thanh Tâm

CT.UBND phường

0903998323

pttam.p1.q8@tphcm.gov.vn

 

134

UBND phường 2

Ông Tăng Xuân Phong

CT.UBND phường

0918622868

txphong.p2.q8@tphcm.gov.vn

 

135

UBND phường 3

Dương Ngọc Châu

CT.UBND phường

0903935909

dnchau.p3.q8@tphcm.gov.vn

 

136

UBND phường 4

Ông Đỗ Lê Minh Quyền

CT.UBND phường

0918677198

đlmquyen.p4.q8@tphcm.gov.vn

 

137

UBND phường 5

Ông Cao Lê Minh Tâm

CT.UBND phường

0987918918

clmtam.p5.q8@tphcm.gov.vn

 

138

UBND phường 6

Ông Nguyễn Xuân Tuấn

CT.UBND phường

0908.884.625

nxtuan.p6.q8@tphcm.gov.vn

 

139

UBND phường 7

Ông Lý Thanh Hòa

CT.UBND phường

0903.164.572

lthoa.p7.q8@tphcm.gov.vn

 

140

UBND phường 8

Bà Dương Thị Loan Thảo

CT.UBND phường

0937821699

dtlthao.p8.q8@tphcm.gov.vn

 

141

UBND phường 9

Tạ Hồng Đào

CT.UBND phường

0912067488

thdao.p9.q8@tphcm.gov.vn

 

142

UBND phường 10

Nguyễn Mai Trung

CT.UBND phường

0907463304

nmtrung.p10.q8@tphcm.gov.vn

 

143

UBND phường 11

Ông Nguyễn Hoàng Minh

CT.UBND phường

01644.155.055

nhminh.p11.q8@tphcm.gov.vn

 

144

UBND phường 12

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga

CT.UBND phường

0907041403

ntnnga.p12.q8@tphcm.gov.vn

 

145

UBND phường 13

Ông Phạm Phi Thường

CT.UBND phường

0903.875.057

ppthuong.p13.q8@tphcm.gov.vn

 

146

UBND phường 14

Ông Trần Ngọc Thuận

CT.UBND phường

0909247181

tnthuan.p14.q8@tphcm.gov.vn

 

147

UBND phường 15

Ông Trần Phát Tấn

CT.UBND phường

0903931646

tptan.p15.q8@tphcm.gov.vn

 

148

UBND phường 16

Ông Lê Minh Tâm

CT.UBND phường

0913623218

lmtam.p16.q8@tphcm.gov.vn

 

163

UBND quận 10

Vũ Anh Khoa

CT.UBND quận

0906.696.123

vakhoa.q10@tphcm.gov.vn

 

164

UBND phường 1

Bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền

CT.UBND phường

0903.157.767

ntltuyen.p1.q10@tphcm.gov.vn

 

165

UBND phường 2

Ông Nguyễn Trọng Thiện

CT.UBND phường

0918.837.848

ntthien.p2.q10@tphcm.gov.vn

 

166

UBND phường 3

Ông Hoàng Quốc Tâm

CT.UBND phường

0903.660.779

hqtam.p3.q10@tphcm.gov.vn

 

167

UBND phường 4

Ông Châu Văn An

CT.UBND phường

0908.208.382

cvan.p4.q10@tphcm.gov.vn

 

168

UBND phường 5

Bà Hà Thị Kim

CT.UBND phường

0907.475.757

htkim.p5.q10@tphcm.gov.vn

 

169

UBND phường 6

Bà Đỗ Thị Bích Ngọc

CT.UBND phường

0903.197.379

dtbngoc.p6.q10@tphcm.gov.vn

 

170

UBND phường 7

Ông Nguyễn Đức Huy

CT.UBND phường

0908.907.104

ndhuy.p7.q10@tphcm.gov.vn

 

171

UBND phường 8

Ông Nguyễn Hải Phong

CT.UBND phường

0933.239.496

nhphong.p8.q10@tphcm.gov.vn

 

172

UBND phường 9

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh

CT.UBND phường

0939.020.293

ttmhanh.p9.q.10@tphcm.gov.vn

 

173

UBND phường 10

Bà Lê Thị Minh Ngọc

CT.UBND phường

0978.618.555

ltmngoc.p10.q10@tphcm.gov.vn

 

174

UBND phường 11

Đàm Vân

CT.UBND phường

0908.567.143

damvan.p11.q10@tphcm.gov.vn

 

175

UBND phường 12

Ông Trần Hà Quang Trung

CT.UBND phường

0903.611.969

thqtrung.12.q10@tphcm.gov.vn

 

176

UBND phường 13

Ông Nguyễn Thành Nam

CT.UBND phường

0903.806.707

ntnam.p13.q10@tphcm.gov.vn

 

177

UBND phường 14

Ông Hà Tuấn Phương

CT.UBND phường

0909.629.829

htphuong.p14.q10@tphcm.gov.vn

 

178

UBND phường 15

Ông Đỗ Hoàng Anh

CT.UBND phường

0988.890.996

dhanh.p15.q10@tpchm.gov.vn

 

179

UBND quận 11

Ông Trần Phi Long

CT.UBND quận

0903.955.979

tplong.q11@tphcm.gov.vn

 

180

UBND phường 1

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn

CT.UBND phường

0938.550.799

nhtuan.p1.q11@tphcm.gov.vn

 

181

UBND phường 2

Ông Trần Nam Hà

CT.UBND phường

0935.180.307

tnha.p2.q11@tphcm.gov.vn

 

182

UBND phường 3

Ông Trần Văn Thanh

CT.UBND phường

0939.707.373

tvthanh.p3.q11@tphcm.gov.vn

 

183

UBND phường 4

Bà Vũ Thị Thanh Hiền

CT.UBND phường

0918.330.505

vtthien.p4.q11@tphcm.gov.vn

 

184

UBND phường 5

Ông Huỳnh Lâm Thanh

CT.UBND phường

0903.696.463

hlthanh.p5.q11@tphcm.gov.vn

 

185

UBND phường 6

Ông Ngũ Nam

CT.UBND phường

0989.321.293

nnam.p6.q11@tphcm.gov.vn

 

186

UBND phường 7

Ông Đoàn Huỳnh Xuân Thưởng

CT.UBND phường

0908.310.467

dhxthuong.p7.q11@tphcm.gov.vn

 

187

UBND phường 8

Ông Nguyễn Minh Vũ

CT.UBND phường

0908.866.236

nmvu.p8.q11@tphcm.gov.vn

 

188

UBND phường 9

Bà Võ Thị Thanh Trúc

CT.UBND phường

0933.797.148

vtttruc.p9.q11@tphcm.gov.vn

 

189

UBND phường 10

Ông Đỗ Nguyễn Tuấn Kha

CT.UBND phường

0903.666.177

dntkha.p10.q11@tphcm.gov.vn

 

190

UBND phường 11

Ông Đổng Văn Huy

CT.UBND phường

0918.403.128

dvhuy.p11.q11@tphcm.gov.vn

 

191

UBND phường 12

Bà Lê Thụy Mỹ Phương

CT.UBND phường

0908.803.639

ltmphuong.p12.q11@tphcm.gov.vn

 

192

UBND phường 13

Bà Nguyễn Thanh Thảo

CT.UBND phường

0976.657.744

ntthao.p12.q.11@tphcm.gov.vn

 

193

UBND phường 14

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan

CT.UBND phường

0909.883.387

ntnloan.p14.q11@tphcm.gov.vn

 

194

UBND phường 15

Ông Nguyễn Hữu Kỳ

CT.UBND phường

0918.739.333

nhky.p15.q11@tphcm.gov.vn

 

195

UBND phường 16

Ông Lâm Tấn Hùng

CT.UBND phường

0938.729.779

lthung.p16.q11@tphcm.gov.vn

 

196

UBND quận 12

Ông Lê Trương Hải Hiếu

CT.UBND quận

0908.368.888

lthhieu.q12@tphcm.gov.vn

 

197

UBND phường Hiệp Thành

Ông Lê Trường Tồn

CT.UBND phường

0984.676.861

ltton.ht.q12@tphcm.gov.vn

 

198

UBND phường Thới An

Ông Phạm Quốc Vũ

CT.UBND phường

0909.045.459

pqvu.ta.q12@tphcm.gov.vn

 

199

UBND phường Tân Thới Hiệp

Ông Nguyễn Văn Hây

CT.UBND phường

0989.027.345

nvhay.q12@tphcm.gov.vn

 

200

UBND phường Tân Chánh Hiệp

Ông Nguyễn Chí Thiện

CT.UBND phường

0903.942.734

ncthien.q12@tphcm.gov.vn

 

201

UBND phường Đông Hưng Thuận

Ông Lâm Quân Minh Vương

CT.UBND phường

0903.961.594

lqmvuong.dht.q12@tphcm.gov.vn

 

202

UBND phường Tân Hưng Thuận

Ông Phạm Cường

CT.UBND phường

0903.929.496

pcuong.tht.q12@tphcm.gov.vn

 

203

UBND phường Tân Thới Nhất

Ông Lưu Minh Đạt

CT.UBND phường

0908.494.446

lmdat.ttn.q12@tphcm.gov.vn

 

204

UBND phường Trung Mỹ Tây

Ông Nguyễn Thành Phú

CT.UBND phường

0982.666.086

ntphu.q12@tphcm.gov.vn

 

205

UBND phường Thạnh Lộc

Ông Hồ Tấn Thành

CT.UBND phường

0933.542.345

httanh.tl.q12@tphcm.gov.vn

 

206

UBND phường Thạnh Xuân

Ông Nguyễn Tiến Đạt

CT.UBND phường

0903.979.907

ntdat.q12@tphcm.gov.vn

 

207

UBND phường An Phú Đông

Ông Nguyễn Hải Lâm

Q.CT.UBND phường

02837.195.901

anphudong.q12@tphcm.gov.vn

 

208

UBND quận Bình Tân

Ông Nguyễn Minh Nhựt

CT.UBND quận

0903.645.303

nmnhut.binhtan@tphcm.gov.vn

 

209

UBND phường An Lạc

Ông Tô Hồng Giang

CT.UBND phường

0901.451.216

thgiang.al.bt@tphcm.gov.vn

 

210

UBND phường An Lạc A

Bà Huỳnh Minh Trường

Q.CT.UBND phường

0918.477.591

hmtruong.ala.bt@tphcm.gov.vn

 

211

UBND phường Tân Tạo

Ông Ngô Phan Duy Hiệp

CT.UBND phường

0909.163.444

npdhiep.tt.bt@tphcm.gov.vn.

 

212

UBND phường Tân Tạo A

Ông Nguyễn Thanh Hoàng

CT.UBND phường

0913.653.647

nthoang.tta.bt@tphcm.gov.vn

 

213

UBND phường Bình Trị Đông

Ông Võ Văn An

CT.UBND phường

0936.226.615

vvan.btd.bt@tphcm.gov.vn

 

214

UBND phường Bình Trị Đông A

Bà Võ Thị Vàng

PCT.UBND phường

0934.102.069

vtvang.btda.bt@tphcm.gov.vn.

 

215

UBND phường Bình Trị Đông B

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

CT.UBND phường

0908.394.026

ntlanh.btdb.bt@tphcm.gov.vn.

 

216

UBND phường Bình Hưng Hòa

Ông Lê Minh Hiếu

PCT.UBND phường

0909.760.789

hieulmbhh@gmail.com

 

217

UBND phường Bình Hưng Hòa A

Ông Nguyễn Văn Ngân

CT.UBND phường

0982.828.271

nvngan.bhha.bt@tphcm.gov.vn

 

218

UBND phường Bình Hưng Hòa B

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến

PCT.UBND phường

0765.454.556

nthyen.bhhb.bt@tphcm.gov.vn

 

219

UBND quận Bình Thạnh

Ông Đinh Khắc Huy

CT.UBND quận

0903.327.742

dkhuy.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

220

UBND Phường 1

Ông Trần Đăng Khoa

CT.UBND phường

0903.936.394

tdkhoa.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

221

UBND Phường 2

Ông Nguyễn Văn Quang

CT.UBND phường

0903.654.637

nvquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

222

UBND Phường 3

Ông Nguyễn Quốc Trung

CT.UBND phường

0968.220.000

nqtrung.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

223

UBND Phường 5

Ông Bùi Nguyên Vũ

CT.UBND phường

0918.450.947

bnvu.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

224

UBND Phường 6

Ông Phạm Văn Tồn

CT.UBND phường

0968.222.466

pvton.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

225

UBND Phường 7

Ông Trần Quang Huy

CT.UBND phường

0983.020.106

tqhuy.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

226

UBND Phường 11

Ông Nguyễn Bảo Quốc

CT.UBND phường

0906.300.038

nbquoc.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

227

UBND Phường 12

Bà Nguyễn Thị Thủy

CT.UBND phường

0983.240.877

ntphuong.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

228

UBND Phường 13

Ông  Võ Văn Nhẹ

CT.UBND phường

0909.082.092

vvnhe.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

229

UBND Phường 14

Ông Đặng Hoàng Tuấn

CT.UBND phường

0989.064.856

mquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

230

UBND Phường 15

Ông Nguyễn Huy Nghị

CT.UBND phường

0903.332.878

nhnghi.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

231

UBND Phường 17

Bà Nguyễn Thanh Thảo

CT.UBND phường

0938.021.234

ntthao.binhthanh@tphcm.gov.vn

232

UBND Phường 19

Bà Bùi Thị Hồng Quế

CT.UBND phường

0913.644.929

bthque.binhthanh@tphcm.gov.vn

233

UBND Phường 21

Ông Nguyễn Tiến Phước

CT.UBND phường

0918.151.915

ntphuoc.binhthanh@tphcm.gov.vn

234

UBND Phường 22

Ông Lê Văn Quang

CT.UBND phường

0932.786.199

lvquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

235

UBND Phường 24

Ông Vũ Minh Giang

CT.UBND phường

0903.929.944

vmgiang.binhthanh@tphcm.gov.vn

236

UBND Phường 25

Ông  Dương Tấn Khanh

CT.UBND phường

0989.009.300

dtkhanh.binhthanh@tphcm.gov.vn

237

 UBND Phường 26

Ông Lê Minh Hiếu

CT.UBND phường

0908.600.479

pqkhanh.binhthanh@tphcm.gov.vn

238

 UBND Phường 27

Nguyễn Ngọc Minh

CT.UBND phường

0903.635.435

nttdung.binhthanh@tphcm.gov.vn

239

UBND Phường 28

Ông Mai Quang

CT.UBND phường

0909.012.368

mquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

240

UBND quận Gò Vấp

Bà  Nguyễn Thị Thanh Vân

CT.UBND quận

0908.013.838

nttvan.govap@tphcm.gov.vn

 

241

UBND phường 1

Ông Vũ Nam Hưng

CT.UBND phường

0913.122.879

vnhung.p.1.govap@tphcm.gov.vn

 

242

UBND phường 3

Ông Ngô Xuân Bình

CT.UBND phường

0903.184.376

p3.govap@gmail.com

 

243

UBND phường 4

Ông Dương Văn Kim

CT.UBND phường

0988.577.305

p4.govap@tphcm.gov.vn

 

244

UBND phường 5

Ông Vương Hoài Nam

CT.UBND phường

0974.441.502

p5.govap@tphcm.gov.vn

 

245

UBND phường 6

Ông Phan Đình An

CT.UBND phường

0888.914.243

phandinhan1982@gmail.com

 

246

UBND phường 7

Ông Phạm Trung Kiên

CT.UBND phường

0909.743.740

p7.govap@tphcm.gov.vn

 

247

UBND phường 8

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

CT.UBND phường

0945.782.627

hoalucbinh_090807@yahoo.com.vn; p8.govap@tphcm.gov.vn

 

248

UBND phường 9

Bà Trần Thị Đảm

CT.UBND phường

0985.718.064

ttdam76@gmail.vn; p9.govap@tphcm.gov.vn

 

249

UBND phường 10

Ông Nguyễn Khả Chính

CT.UBND phường

0933.031.177

nkchinh.p10govap@tphcm.gov.vn

 

250

UBND phường 11

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

CT.UBND phường

0909.600.761

thuhuongp10@yahoo.com; p11.govap@tphcm.gov.vn

 

251

UBND phường 12

Đỗ An Nhàn

CT.UBND phường

0908.425.407

danhan.govap@tphcm.gov.vn; p12.govap@tphcm.gov.vn

 

252

UBND phường 13

Ông Lê Đình Quang

PCT.UBND phường

0976.614.042

ldquang.p13.govap@tphcm.gov.vn

 

253

UBND phường 14

Ông Nguyễn Thế Dũng

CT.UBND phường

0904.062.581

p14.govap@tphcm.gov.vn

 

254

UBND phường 15

Ông Đỗ Ngọc Lãm

CT.UBND phường

0976.472.529

lamtranni@yahoo.com

 

255

UBND phường 16

Ông Ngô Văn Minh

CT.UBND phường

0938.903.020

p16.govap@tphcm.gov.vn

 

256

UBND phường 17

Bà Bùi Thị Như Hoa

CT.UBND phường

0939.844.711

p17.govap@tphcm.gov.vn

 

257

UBND quận Phú Nhuận

Ông Nguyễn Đông Tùng

CT.UBND quận

0389.096.688

ndtung.phunhuan
@tphcm.gov.vn

 

258

UBND phường 1

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

CT.UBND phường

0982.937.917

chutich.p1@tphcm.gov.vn

 

259

UBND phường 2

Ông Vũ Minh Hùng

CT.UBND phường

0917.323.860

chutich.p2@tphcm.gov.vn

 

260

UBND phường 3

Ông Phan Ngọc Minh

CT.UBND phường

0938.352.020

chutich.p3@tphcm.gov.vn

 

261

UBND phường 4

Ông Huỳnh Văn Vũ

CT.UBND phường

0918.683.401

chutich.p4@tphcm.gov.vn

 

262

UBND phường 5

Bà Trịnh Thị Thủy

CT.UBND phường

0932.476.725

chutich.p5@tphcm.gov.vn

 

263

UBND phường 7

Ông Nguyễn Huỳnh Hải Đăng

CT.UBND phường

0938.041.289

chutich.p6@tphcm.gov.vn

 

264

UBND phường 8

Ông Vũ Ngọc Minh

CT.UBND phường

0909.249.196

chutich.p8@tphcm.gov.vn

 

265

UBND phường 9

Ông Nguyễn Đức Lai

CT.UBND phường

0908.269.210

chutich.p9@tphcm.gov.vn

 

266

UBND phường 10

Bà Trần Thị Huê

CT.UBND phường

01217.577.677

chutich.p10@tphcm.gov.vn

 

267

UBND phường 11

Bà Trần Thị Diệu Hiền

CT.UBND phường

0909.660.242

chutich.p11@tphcm.gov.vn

 

268

UBND phường 12

Ông  Lê Thanh Tuấn

CT.UBND phường

0908.152.233

chutich.p12@tphcm.gov.vn

 

269

UBND phường 13

Bà Phạm Thị Hồng Vân

CT.UBND phường

0917.563.888

chutich.p13@tphcm.gov.vn

 

270

UBND phường 14

Ông Đỗ Hải

CT.UBND phường

0909.154.818

chutich.p14@tphcm.gov.vn

 

271

UBND phường 15

Ông Huỳnh Văn Lùng

CT.UBND phường

0903.855.336

chutich.p15@tphcm.gov.vn

 

272

UBND phường 17

Ông Phan Văn Thuận

CT.UBND phường

0979.758.697

chutich.p17@tphcm.gov.vn

 

273

UBND quận Tân Bình

Ông Nguyễn Bá Thành

CT.UBND quận

0903.885.272

nbthanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

274

UBND phường 1

Bà Hổ Thị Diễm Trinh

CT.UBND phường

0919.696.612

htdtrinh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

275

UBND phường 2

Ông Nguyễn Minh Việt

CT.UBND phường

0908.876.774

nmviet.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

276

UBND phường 3

Ông Phạm Hoàng Tuấn

CT.UBND phường

0903.933.711

phtuan.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

277

UBND phường 4

Ông Nguyễn Như Hùng

PCT.UBND phường

0908.552.570

nnhung.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

278

UBND phường 5

Ông Phạm Văn Tiến

CT.UBND phường

0917.319.417

pvtien.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

279

UBND phường 6

Ông Nguyễn Thành Danh

CT.UBND phường

0913.711.701

ntdanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

280

UBND phường 7

Ông Lê Minh Truyền

CT.UBND phường

0989.353.992

lmtruyen.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

281

UBND phường 8

Bà Mai Thị Vân Anh

PCT.UBND phường

0906.320.460

mtvanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

282

UBND phường 9

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

PCT.UBND phường

'0908.417.886

nthvan.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

283

UBND phường 10

Ông Nguyễn Lê Hoàng Thân

CT.UBND phường

0903.784.318

nlhthan.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

284

UBND phường 11

Ông Đỗ Thành Danh

CT.UBND phường

0903.777.425

dtdanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

285

UBND phường 12

Bà Vũ Thị Như Xuân

CT.UBND phường

0772.754.325

vtnxuan.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

286

UBND phường 13

Bà Lữ Thị Oanh

PCT.UBND phường

0907.467.005

ltoanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

287

UBND phường 14

Ông Nguyễn Đức Hiếu

CT.UBND phường

0909.916.911

ndhieu.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

288

UBND phường 15

Ông Nguyễn Tài Luật

CT.UBND phường

0918.622.969

ntluat.tanbinh@tphcm.gov.vn

 

289

UBND quận Tân Phú

Phạm Minh Mẫn

CT.UBND quận

(028).54 088 478

pmman.tanphu@tphcm.gov.vn

 

290

UBND phường Tây Thạnh

Ông Phan Thanh Hòa

CT.UBND phường

0909.107.938

pthoa.tt.tp@tphcm.gov.vn

 

291

UBND phường Tân Sơn Nhì

Bà Phạm Thị Thanh Hương

CT.UBND phường

0987.596.393

ptthuong.ptsn.tp@tphcm.gov.vn

 

292

UBND phường Sơn Kỳ

Ông Trần Thới Đông

CT.UBND phường

0908.340.090

ttdong.tanphu@tphcm.gov.vn

 

293

UBND phường Tân Qúy

Ông Nguyễn Quốc Huy

CT.UBND phường

0938.598.598

tanquy.tanphu@tphcm.gov.vn

 

294

UBND phường Tân Thành

Ông Lê Văn Đức

CT.UBND phường

0908.123.938

lvduc.tanphu@tphcm.gov.vn

 

295

UBND phường Phú Thọ Hòa

Bà Trần Thị Trân Trác

CT.UBND phường

0907.616.509

ttttrac.pth.tp@tphcm.gov.vn

 

296

UBND phường Phú Thạnh

Ông Nguyễn Thành Trung

CT.UBND phường

0974.474.839

nttrung.tanphu@tphcm.gov.vn

 

297

UBND phường Phú Trung

Bà Thái Thị Thu Thủy

CT.UBND phường

0967.607.979

tttthuy.ppt.tanphu@tphcm.gov.vn

 

298

UBND phường Hòa Thạnh

Bà Lương Thụy Thanh Vân

CT.UBND phường

0903.693.602

lttvan.tanphu@tphcm.gov.vn

 

299

UBND phường Tân Thới Hòa

Ông Phạm Đại Phương

CT.UBND phường

0903.377.175

pdphuong.tanphu@tphcm.gov.vn

 

300

UBND phường Hiệp Tân

Ông Lê Viết Toàn

CT.UBND phường

0985.196.198

lvtoan.ht.tp@tphcm.gov.vn

 

277

UBND huyện Bình Chánh

Ông Đào Gia Vượng

CT.UBND huyện

0903.844.431

dgvuong.binhchanh
@tphcm.gov.vn

 

278

UBND thị trấn Tân Túc

Nguyễn Hòa Lan

CT.UBND thị trấn

0904.125.562

nhlan.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

279

UBND xã An Phú Tây

Ông Võ Lê Phi Vũ

CT.UBND xã

988,535,323

vlpvu.apt.bc@tpchm.gov.vn

 

280

UBND xã Bình Chánh

Bà Trần Thị Thái Nguyên

CT.UBND xã

0903.141.299

tttnguyen.binhchanh
@tphcm.gov.vn

 

281

UBND xã Bình Hưng

Ông Trần Minh Hà

CT.UBND xã

0909.399.519

tmha.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

282

UBND xã Bình Lợi

Trương Thái Ngọc

CT.UBND xã

0969.709.798

ttngoc.bl.bc@tphcm.gov.vn

 

283

UBND xã Đa Phước

Trương Thoại Linh

CT.UBND xã

0989.015.007

ttlinh.dp.bc@tphcm.gov.vn

 

284

UBND xã Hưng Long

Ông Ngô Văn Nhân

CT.UBND xã

0913.117.756

nvnhan.hl.bc@tphcm.gov.vn

 

285

UBND xã Lê Minh Xuân

Ông Hồ Phú Quyền

CT.UBND xã

0902.902.166

hpquyen.binhchanh
@tphcm.gov.vn

 

286

UBND xã Phạm Văn Hai

 Ông Trần Thanh Huy

CT.UBND xã

978,186,186

tthuy.bc@tpchm.gov.vn

 

287

UBND xã Phong Phú

Bà Tô Thị Kim Anh

CT.UBND xã

0938.239.548

ttkanh.pp.bc@tphcm.gov.vn

 

288

UBND xã Qui Đức

Bà Nguyễn Phan Thanh Thủy

CT.UBND xã

932,787,566

nptthuy.qd.binhchanh
@tphcm.gov.vn

 

289

UBND xã Tân Kiên

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

CT.UBND xã

0908.072.767

nththao.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

290

UBND xã Tân Nhựt

Bà Phan Thị Mỹ Khuyên

CT.UBND xã

938,024,442

ptmkhuyen.tn.binhchanh
@tpchm.gov.vn

 

291

UBND xã Tân Quý Tây

Bà Trần Thị Hải Yến

CT.UBND xã

0902.323.727

tthyen.tqt.bc@tphcm.gov.vn

 

292

UBND xã Vĩnh Lộc A

Ông Trần Vũ Hữu Duy

CT.UBND xã

919,389,207

tvhduy.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

293

UBND xã Vĩnh Lộc B

Ông Lôi Đại Phong

CT.UBND xã

0908.931.293

ldphong.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

294

UBND huyện Cần Giờ

Ông Nguyễn Văn Hồng

CT.UBND huyện

0909 464 748

nvhong.cangio@tphcm.gov.vn

 

295

UBND  thị trấn Cần Thạnh

Bà Nguyễn Thị Phương Kiều

CT.UBND thị trấn

0384.168.755

ntpkieu.lh.cangio@tphcm.gov.vn

 

296

UBND xã Bình Khánh

Ông Võ Hoàng Tâm

CT.UBND xã

0986.858.168

vhtam.cangio@tphcm.gov.vn

 

297

UBND xã An Thới Đông

Ông Nguyễn Văn Nam

CT.UBND xã

0935.417.179

nvnam.cangio@tphcm.gov.vn

 

298

UBND xã Tam Thôn Hiệp

Bà Nguyễn Thị Đẹp

CT.UBND xã

0909.141.409

ntdep.cangio@tphcm.gov.vn

 

299

UBND xã Lý Nhơn

Ông Huỳnh Thanh Nghị

CT.UBND xã

0988.519.516

htnghi.cangio@tphcm.gov.vn

 

300

UBND xã Long Hòa

Ông Nguyễn Bá Trường

CT.UBND xã

0969.899.778

nbtruong.cangio@tphcm.gov.vn

 

301

UBND xã Thạnh An

Ông Nguyễn Văn Hiếu

CT.UBND xã

0918.252.839

hatuan.cangio@tphcm.gov.vn

 

302

UBND huyện Củ Chi

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú

CT.UBND huyện

0903.842.495

nhhphu.cuchi@tphcm.gov.vn

 

303

UBND Thị trấn Củ Chi

Nguyễn Văn Dương

CT.UBND trị trấn

0937.448.548

duongnguyencuchi
@yahoo.com.vn

 

304

UBND xãTân Phú Trung

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

CT.UBND xã

0913.677.847

nguyenquoctuancuchi2019
@gmail.com

 

305

UBND xãTân Thông Hội

Ông Bùi Quốc Việt

CT.UBND xã

0908.351.577

btviet.cuchi@tphcm.gov.vn

 

306

UBND xã Tân An Hội

Ông Phạm Văn Bình

CT.UBND xã

0901.404.999

thaibinh103@gmail.com

 

307

UBND xã Phước Hiệp

Ông Nguyễn Tân Trung

CT.UBND xã

0908.509.189

nguyentantrungthaimy
@gmail.com

 

308

UBND xã Phước Thạnh

Bà Phạm Thị Hiếu

CT.UBND xã

0909.763.789

hieuthaimy1972@gmail.com

 

309

UBND xã Trung Lập Thượng

Ông Nguyễn Quốc Huy

CT.UBND xã

0918.509.960

nghuy.cuchi@tphcm.gov.vn

 

310

UBND xã Trung Lập Hạ

Bà Nguyễn Thị Hưởng

CT.UBND xã

0909.591.674

nguyenthihuong27021982
@gmail.com

 

311

UBND xã Hòa Phú

Bà Phạm Thị Cẩm Hồng

CT.UBND xã

077.862.898

hoaphu.cuchi@tphcm.gov.vn

 

312

UBND xã Bình Mỹ

Bà Đỗ Thị Thanh Thúy

CT.UBND xã

0982.376.482

thuy.dothithanh@gmail.com

 

313

UBND xã Trung An

Ông Lê Trí Dũng

CT.UBND xã

0909.289.093

trungan.cuchi@tphcm.gov.vn

 

314

UBND xã Tân Thạnh Tây

Ông Lê Thị Minh Đan

CT.UBND xã

0932.130.782

minhdanttt2020@gmail.com

 

315

UBND xã Tân Thạnh Đông

Ông Huỳnh Văn Thành

CT.UBND xã

0907.585.525

tanthanhdong.cuchi
@tphcm.gov.vn

 

316

UBND xã Phú Hòa Đông

Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt

CT.UBND xã

0908.549.494

nguyet549494@gmail.com

 

317

UBND xã Phạm Văn Cội

Bà Võ Thị Thu Hồng

CT.UBND xã

0918.794.939

thuhongnhuanduc@gmail.com

 

318

UBND xã Nhuận Đức

Ông Nguyễn Minh Trí

CT.UBND xã

0919.376.842

ntd2805.2016@gmail.com

 

319

UBND xã Thái Mỹ

Bà Lê Thị Ngọc Sương

CT.UBND xã

0909.323.893

lengocsuong79@gmail.com

 

320

UBND xã Phước Vĩnh An

Ông Trà Thanh Tùng

CT.UBND xã

0903.169.177

thanhtung0615@gmail.com

 

321

UBND xã Phú Mỹ Hưng

Ông Huỳnh Hiếu Nhân

CT.UBND xã

0982.247.788

huynhhieunhan8183
@gmail.com

 

322

UBND xã An Phú

Bà Phạm Thị Thùy Linh

CT.UBND xã

0908.988.588

thuylinhan2612@gmail.com

 

323

UBND xã An Nhơn Tây

Ông Phạm Hoàng Hà

CT.UBND xã

0913.133.727

phamhoangha1983@gmail.com

 

324

UBND huyện Hóc Môn

Ông Dương Hồng Thắng

CT.UBND huyện

0933.321.919

dhthang1978@gmail.com

 

325

UBND thị trấn Hóc Môn

Bà Huỳnh Thị Xuân Mai

CT. UBND thị trấn

0907.679.111

htxmai.hocmon@tphcm.gov.vn

 

326

UBND xã Tân Hiệp

Ông Trần Văn Trung

CT. UBND xã

0907.051.341

tvtrung.hocmon@tphcm.gov.vn

 

327

UBND xã Thới Tam Thôn

Bà Lê Thị Hồng Nhung

PCT. UBND xã

0908.705.004

lthnhung.ttt.hm@tphcm.gov.vn

 

328

UBND xã Trung Chánh

Ông Nguyễn Lê Nhân

CT. UBND xã

0918.219.419

nlnhan.hocmon@tphcm.gov.vn

 

329

UBND xã Bà Điểm

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

CT. UBND xã

0917.677.676

nttha.hocmon@tphcm.gov.vn

 

330

UBND xã Đông Thạnh

Bà Lê Thị Mộng Nghị

CT. UBND xã

0909.470.383

lenghi4478@gmail.com

 

331

UBND xã Nhị Bình

Ông Đặng Thanh Xuân

CT. UBND xã

0989.967.147

dtxuan.hocmon@tphcm.gov.vn

 

332

UBND xã Tân Xuân

Ông Lý Sâm

CT. UBND xã

0903.325.266

lsam.hocmon@tphcm.gov.vn

 

333

UBND xã Xuân Thới Sơn

Ông Nguyễn Thanh Liêm

CT. UBND xã

0918.550.571

ntliem.hocmon@tphcm.gov.vn

 

334

UBND xã Xuân Thới Thượng

Ông Lê Đình Thịnh

CT. UBND xã

0907.307.389

ldthinh.hocmon@tphcm.gov.vn

 

335

UBND xã Xuân Thới Đông

Ông Huỳnh Văn Thuận

CT. UBND xã

0909.802.060

hvthuan.hocmon@tphcm.gov.vn

 

336

UBND xã Tân Thới Nhì

Ông Lê Xuân Tuấn

CT. UBND xã

0909.472.370

lxtuan.hocmon@tphcm.gov.vn

 

337

Phòng Kinh tế

Ông Phạm Minh Hoàng

Phó Trưởng phòng

0944.658.893

pmhoang.hocmon
@tphcm.gov.vn

 

338

UBND huyện Nhà Bè

Ông Võ Phan Lê Nguyễn

PCT.UBND huyện

0913.638.056

vplnguyen@tphcm.gov.vn

 

339

UBND Thị Trấn Nhà Bè

Ông Nguyễn Văn Tư

CT.UBND Thị Trấn

0903.158.384

nvtu.nhabe@tphcm.gov.vn

 

340

UBND Xã Phú Xuân

Nguyễn Thành Nhung

CT. UBND xã

0913.859.893

ntnhung.nhabe@tphcm.gov.vn

 

341

UBND Xã Long Thới

Ông Nguyễn Tấn Minh Trí

CT. UBND xã

0906.485.366

ntmtri.nhabe@tphcm.gov.vn

 

342

UBND Xã Nhơn Đức

Ông Võ Văn Chiến

CT. UBND xã

0906.863.439

vvchien.nhabe@tphcm.gov.vn

 

343

UBND Xã Hiệp Phước

Ông Nguyễn Trung Hiếu

CT. UBND xã

0909.086.169

nthieu.nhabe@tphcm.gov.vn

 

344

UBND Xã Phước Kiển

Ông Lê Quốc Khanh

CT. UBND xã

0977.998.996

lqkhanh.nhabe@tphcm.gov.vn

 

345

UBND Xã Phước Lộc

Ông Nguyễn Thành Trung

CT. UBND xã

0939.698.998

nttrung.pl.nhabe@tphcm.gov.vn

 

346

Công an Thành phố

Ông Nguyễn Sỹ Quang

Phó Giám đốc

0903.696.979

 

 

347

Sở Y tế

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh

Giám đốc

0913.769.173

ntbinh.syt@tphcm.gov.vn

 

348

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ông Lê Hồng Sơn

Giám đốc

0913.921.219

lhson.sggdt@tphcm.gov.vn

 

349

Sở Công thương

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ

Giám đốc

0903.058.167


bthvu.sct@tphcm.gov.vn

 

350

Sở Xây dựng

 Ông Lê Hòa Bình

Giám đốc

0918.424.281
028.393.26214

lhbinh.sxd@tphcm.gov.vn

 

351

Sở Giao thông Vận tải

Ông Trần Quang Lâm

Giám đốc

0916.336.768
028.38.223.782

tqlam.sgtvt@tphcm.gov.vn

 

352

Sở Kế hoạch & Đầu tư

 Bà Lê Thị Huỳnh Mai

Giám đốc

0903.693.949

lthmai.skhdt@tphcm.gov.vn

 

353

Sở Khoa học và Công nghệ

 Ông Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc


0913.803.904

nvdung.skhcn@tphcm.gov.vn

 

354

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 Ông  Lê Minh Tấn

Giám đốc

0903.771.299

lmtan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

355

Sở Ngoại vụ

 Ông  Lê Quang Long

Giám đốc

0918.258.430

longlq@mofahcm.gov.vn

 

356

Sở Nội vụ

Ông Huỳnh Thanh Nhân

Giám đốc

028.38.295.111

huynhtnhan@tphcm.gov.vn

 

357

Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

Ông Đinh Minh Hiệp

Giám đốc

0918.144.422

dmhiep.ahtp@tphcm.gov.vn

 

358

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Ông Nguyễn Thanh Nhã

Giám đốc

0908.931.008

ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

 

359

Sở Tài Chính

Bà Phạm Thị Hồng Hà

Giám đốc

0903.700.755

pthha.stc@tphcm.gov.vn

 

360

Sở Tài nguyên & Môi trường

Ông Nguyễn Toàn Thắng

Giám đốc

38.256662

stnmt@tphcm.gov.vn

 

361

Sở Thông tin và Truyền thông

Ông Lâm Đình Thắng

Giám đốc

0983.440.244

lamdinhthang@tphcm.gov.vn

 

362

Sở Tư Pháp

Ông Huỳnh Văn Hạnh

Giám đốc

0903.839.054

hvhanh.stp@tphcm.gov.vn

 

363

Sở Văn hóa và Thể thao 

Ông Trần Thế Thuận

Giám đốc

028 38.224.053

svhtt@tphcm.gov.vn

 

364

Sở Du lịch

Bà Nguyễn Thị Anh Hoa

Giám đốc

0909.831.465

ntahoa.sdl@tphcm.gov.vn

 

365

Cục Hải quan

Ông Đinh Ngọc Thắng

 Cục trưởng

0903.810.829

 

 

366

Cục Thuế

Ông Lê Duy Minh

Cục trưởng

0903.738.712

ldminh.hcm@gdt.gov.vn

 

 

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp

Phó Cục trưởng

0903.753.388

 

 

367

Thanh tra

Ông Đặng Minh Đạt

Chánh Thanh Tra

0918.045.827

dmdat.thanhtra@tphcm.gov.vn

 

368

Kho bạc Nhà nước

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Giám đốc

0913 716 481

hainh01@vst.gov.vn

 

369

Lực lượng Thanh niên xung phong

Ông Lê Minh Khoa

Chỉ huy Trưởng

028.38249.624

lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn.

 

370

Ban An toàn giao thông

Ông Nguyễn Ngọc Trường

Phó Trưởng ban

0903.700.843; 028.3825.7856

nntuong.batgt@tphcm.gov.vn

 

371

BQL Khu Công nghệ Cao

Nguyễn Anh Thi

Trưởng ban

0903.139.293

nathi.shtp@tphcm.gov.vn

 

372

Ban Dân tộc

Ông  Huỳnh Văn Hồng Ngọc

Trưởng ban

0982.020.999

hvhn.bdt@tphcm.gov.vn

 

373

Ban Quản lý Khu Nam

Ông Phạm Văn Toàn

Phó Trưởng ban

0913. 905. 500

phamvantoan.bqlkn@tphcm.gov.vn

 

374

TT Điều hành chương trình chống ngập

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng

Phó Giám đốc

0983.157.117

nhadung.ttcn@tphcm.gov.vn

 

375

Ngân hàng NN Việt Nam Chi nhánh TPHCM

Ông Tô Duy Lâm

Giám đốc

0913.700.717

 

 

376

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP

 Ông Bùi Xuân Cường

Trưởng ban

0903.391.618

bxcuong.bqldsdt@tphcm.gov.vn

 

377

Ban Quản lý  Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Thế Minh

Trưởng ban (NPN)

0933.268.899

ntminh.bqltt@tphcm.gov.vn

 

378

Cục Thống kê TPHCM

Ông Huỳnh Văn Hùng

Cục trưởng

028 38248865

hvhung.ctk@tphcm.gov.vn

 

379

Bảo hiểm Xã hội TPHCM

Ông Phan Văn Mến

Giám đốc

0912.145.848
028.39979001

menpv@hochiminh.vss.gov.vn

 

380

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Bà Phạm Khánh Phong Lan

Trưởng ban

0903.362.586

pkplan.bqlattp@tphcm.gov.vn

 

381

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị

Ông Bùi Thanh Tân

Giám đốc

0908.280.457

bttan.bhtdt@tphcm.gov.vn

 

382

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài

Ông Phùng Công Dũng

Chủ nhiệm

0975.796.886

pcdung.ovc@tphcm.gov.vn

 

383

BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Ông Nguyễn Anh Thi

Trưởng ban

0903.139.293

dmhiep.ahtp@tphcm.gov.vn

 

384

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC)

Ông Nguyễn Hữu Tín

Giám đốc

028.3823.6738

nht@itpc.gov.vn

 

385

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Ông Hứa Quốc Hưng

Trưởng ban

0932.777.707

hqhung.hepza@tphcm.gov.vn

 

386

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố

Phùng Công Dũng

Chủ nhiệm

0975 796 886

ovc@tphcm.gov.vn