Thông tin đường dây nóng

Số điện thoại tiếp nhận và hướng dẫn, phản hồi thông tin về thủ tục hành chính, cấp phép theo thẩm quyền của Sở: (028) 3823.3243

Số điện thoại tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính: (028) 3520.2727 – Số nội bộ: 300

Số điện thoại nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh ngoài giờ hành chính:

    o   Bà Võ Thị Thu Sương, Chánh Thanh tra Sở: 0908.21.3366

    o   Ông Dương Minh Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Sở: 0968.557.877

Tổng đài tiếp nhận thông tin, phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật: 1022