image Thông tin đấu thầu
Tống số văn bản: 1
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
1 Thông tin đấu thầu về việc mời các nhà thầu tham gia dự thầu đối với các gói thầu tư vấn lập thuyết minh dự án, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin đấu thầu