image Xuất bản, in và phát hành
Số lượng văn bản tìm thấy: 1
STT Tiêu đề Chuyên mục Trích yếu Tải về
1 TPHCM: phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 Xuất bản, in và phát hành UBND TPHCM phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, mục tiêu của chương trình là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm cải thiện và nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố, đảm bảo giảm nghèo bền vững vì một TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.