image Thông báo
Tống số văn bản: 15
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 Kế hoạch số 3037/KH-BTTTT 09/09/2019 Kế hoạch số 3037/KH-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2 1542/STTTT-BCVT 16/08/2019 Về phương pháp hướng dẫn triển khai kết nối dữ liệu hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân của các đơn vị đến Cổng thông tin 1022
3 2558/BTTTT-CBĐTW 02/08/2019 V/v Công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến
4 2455A/BTTTT-TTH 29/07/2019 Về hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
5 1375/STTTT-KHTC 24/07/2019 Về hướng dẫn thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
6 199/TB-MTTQ-BTT 05/08/2016 Kết luận của đ/c Nguyễn Hoàng Năng - CT UBMTTQ TP tại hội nghị chuyên đề an toàn thực phẩm "thực trạng việc lạm dụng hóa chất trong thức ăn chăn nuôi và thực phẩm - kiến nghị công tác quản lý nhà nước giải pháp cho thực phẩm an toàn"
7 199/TB-MTTQ-BTT 05/08/2016 Kết luận của đ/c Nguyễn Hoàng Năng - CT UBMTTQ TP tại hội nghị chuyên đề an toàn thực phẩm "thực trạng việc lạm dụng hóa chất trong thức ăn chăn nuôi và thực phẩm - kiến nghị công tác quản lý nhà nước giải pháp cho thực phẩm an toàn"
8 438/TB-VP 03/08/2016 Nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 (ITE-HCM 2016)
9 438/TB-VP 03/08/2016 Nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 (ITE-HCM 2016)
10 441/TB-VP 03/08/2016 Nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Khoa tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố năm 2016 theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân t
11 441/TB-VP 03/08/2016 Nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Khoa tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố năm 2016 theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân t
12 552/TB-BGDDT-UBND 29/07/2016 Kết luận của Bộ trưởng Bộ GDDT Phùng Xuân Nhạ và CT UBNDTP Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc về phát triển GDDT TPHCM
13 552/TB-BGDDT-UBND 29/07/2016 Kết luận của Bộ trưởng Bộ GDDT Phùng Xuân Nhạ và CT UBNDTP Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc về phát triển GDDT TPHCM
14 394/STTTT-BCTV 20/04/2011 Về đề nghị khẩn trương cung cấp thông tin đại lý Internet có khoản cách dưới 200m đến các trường học của từng doanh nghiệp ISP
15 168/STTTT-BCVT 21/02/2011 về danh sách địa chỉ IP các đại lý Internet có khoảng cách dưới 200m đến các trường học trên dịa bàn thành phố Hồ Chí Minh