image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 9
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
2 Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
3 Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
4 Thủ tục cho phép họp báo (trong nước) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
5 Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
6 Thủ tục Đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
7 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
8 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
9 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông