LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh công khai lịch tiếp công dân như sau:

 1. Tiếp công dân định kỳ
  1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiên tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân như sau:
  2. Thời gian: Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày thứ Sáu của tuần lễ thứ hai và tuần lễ thứ tư trong tháng.
  3. Địa điểm: Phòng tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
 2. Tiếp công dân thường xuyên
  1. Tổ Tiếp công dân theo Quyết định 4142/QĐ-STTTT ngày 22/12/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
  2. Thời gian:
  3. Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.
  4. Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.
  5. Địa điểm: Phòng tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo Lịch tiếp công dân đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết./.