image Bưu chính viễn thông
Số lượng văn bản tìm thấy: 3
STT Tiêu đề Chuyên mục Trích yếu Tải về
1 Quyết định số 3192/QĐ-UBND Bưu chính viễn thông Quyết định về phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
2 TPHCM: phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 Bưu chính viễn thông UBND TPHCM phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, mục tiêu của chương trình là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm cải thiện và nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố, đảm bảo giảm nghèo bền vững vì một TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
3 DEMO chuyên mục thông tin tuyên truyền Bưu chính viễn thông UBND TPHCM đã ban hành các kế hoạch chương trình và quyết định trong việc ngầm hóa hạ tầng mạng viễn thông phối hợp đồng bộ với hạ tầng điện lực giai đoạn 2013-2015 bao gồm Kế hoạch số 6976/KH-UBND ngày 27/12/2013 ...