image Năm 2019 Chỉ đạo tuyên truyền
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẩn triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở năm 2020
Thứ 5, Ngày 14/11/2019, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 934/TTCS-VP về hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở năm 2020. Theo đó, Cục Thông tin cơ sở triển khai các nội dung công việc như sau:

1. Tiếp tục xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới".

2. Xây dựng, ban hành kế hoạch Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin".

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020".

4. Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí địa phương hoặc các nguồn kinh phí khác để đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo văn bản số 1879/BTTTT-TTCS ngày 13/6/2019 của Bộ Trưởng Bộ TTTT. 

5. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cơ sở và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

6. Tổ chức, thu thập, tổng hợp số liệu đánh giá chỉ số hoạt động đài truyền thanh cơ sở và cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện của địa phương trong năm 2019.

7. Tổ chức Phong trào thi đua và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ TTTT.

(Tải văn bản và phụ lục 5725(934-TTCS-VP).PDF.pdf tại đây)

Cán bộ Đài truyền thanh cấp xã

 

 

Đinh Anh Tuấn
Lượt xem: 7930
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin