image Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn)
Tống số văn bản: 474
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 1828/STTTT-KHTH 06/06/2018 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
2 1799/STTTT-BCVT 20/09/2017 Về hướng dẫn tính giá thuê cơ sở hạ tầng viễn thông ngầm sử dụng chung
3 5598/BKHĐT-TH 06/06/2018 Về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
4 02/VBHN-BTTTT 17/04/2017 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
5 660/STTTT-BCVT 07/06/2018 Về tăng cường các biện pháp quản lý và xử lý khắc phục các nắp hầm cống viễn thông không đảm bảo an toàn trên địa bàn Thành phố
6 368/KH-BATGT 05/10/2016 Thực hiện chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông
7 43/KH-BTGTU 10/10/2016 Kế hoạch tuyên truyền chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
8 5549/UBND-KT 06/06/2018 V/v tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn thành phố
9 1379/STTTT-BCVT 06/10/2016 Về góp ý dự thảo Quyết định về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
10 649/TB-VP 07/10/2016 Nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Khoa tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố năm 2016 theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố
11 5342/QĐ-UBND 11/10/2016 Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
12 4922/UBND-VX 07/09/2016 Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ sở sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức
13 9231/STNMT-CCBVMT 07/09/2016 Về tiếp tục phổ biến giải thưởng Môi trường TPHCM năm 2016
14 3293/KH-SNV 28/06/2016 Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về Hội, Quỹ năm 2016
15 183/TB-VP 27/04/2016 Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tại buổi họp tập thể thường trực UBNDTP về kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và kết quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015
16 5098/UBND-ĐT 16/09/2016 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016
17 5004/KH-UBND 12/09/2016 Tổ chức các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016" trên địa bàn TPHCM
18 5025/KH-UBND 13/09/2016 Về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2016)
19 362/BC-UBND 19/09/2016 Kết quả thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 9 tháng đầu năm 2016
20 3907/QD-UBND 01/08/2016 Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020