Thông tin đường dây nóng

Số điện thoại tiếp nhận và hướng dẫn, phản hồi thông tin về thủ tục hành chính, cấp phép theo thẩm quyền của Sở: (028) 3823.3243

Số điện thoại tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính: (028) 3520.2727 – Số nội bộ: 300

Số điện thoại nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh ngoài giờ hành chính:

    o   Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở: 0913.704.616

    o   Bà Nguyễn Đình Như Hương, Chánh Văn phòng Sở: 0906.480.242

Tổng đài tiếp nhận thông tin, phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật: 1022