image Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tống số văn bản: 2
STT Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
1 360/STTTT-BCVT Về mời gọi hợp tác trong triển khai xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh.
2 2132-STTTT-BCVT Về mời gọi hợp tác trong triển khai các thành phần thuộc Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.