image Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tống số văn bản: 1
STT Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
1 2132/STTTT-BCVT Về mời gọi hợp tác trong triển khai các thành phần thuộc Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.