image Góp ý dự thảo văn bản
Tổng số văn bản: 2

Dự thảo Đang lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
0 test đồng bồ dữ liệu ict Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 02/08/2018 24/08/2018

Dự thảo Hết hạn lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ test đồng bộ Quyết định 29/07/2018 31/07/2018