image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 1
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông - Internet Sở Thông tin và Truyền thông