image Nghị quyết
Tống số văn bản: 477
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
81 1704/STTTT-TTĐT 19/11/2015 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Teamobi
82 1704/STTTT-TTĐT 19/11/2015 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Teamobi
83 1709/STTTT-TTĐT 19/11/2015 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Khơi Nguồn
84 1709/STTTT-TTĐT 19/11/2015 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Khơi Nguồn
85 1516/STTTT-TTĐT 09/10/2015 Về thực hiện thủ tục cấp phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT
86 1516/STTTT-TTĐT 09/10/2015 Về thực hiện thủ tục cấp phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT
87 Danh mục thiết bị tham khảo tháng 6/2015 10/06/2015 Danh mục thiết bị tham khảo tháng 6/2015
88 3788/BTTTT-THH 26/12/2014 V/v Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước
89 3788/BTTTT-THH 26/12/2014 V/v Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước
90 3787/BTTTT-THH 26/12/2014 V/v hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm
91 2803/BTTTT-THH 01/10/2014 Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước
92 32/BC-STTTT 20/05/2014 Về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2013
93 31/BC-STTTT 20/05/2014 Về kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trong 03 năm đầu triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình Chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015
94 647/KH-STTTT 15/05/2014 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính và quy trình cấp phép tại Sở Thông tin và Truyền thông năm 2014
95 29/BC-STTTT 29/04/2014 Về hoạt động quản lý của Sở TTTT tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014
96 22/BC-STTTT 14/04/2014 Về công tác cải cách hành chính Quý I năm 2014
97 12/BC-STTTT 12/03/2014 Về công tác CCHC Qúy I năm 2014
98 11/BC-STTTT 27/02/2014 Báo cáo tình hình phát triển ngành, hoạt động quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tháng 02 và nhiệm vụ, trọng tâm tháng 03 năm 2014
99 10/BC-STTTT 27/02/2014 Về tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử trong công tác văn phòng tại các cơ quan, đơn vị
100 06/BC-STTTT 21/01/2014 Công tác cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Thông tin và Truyền Thông quý I năm 2013