image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 12
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
2 Thủ tục Thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (cổ đông) phần vốn góp từ 30% (G2, G3, G4) Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
3 Thủ tục cấp gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
4 Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
5 Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
6 Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí địa phương (cơ quan báo chí tại TPHCM) Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
7 Thủ tục thông báo thay phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
8 Thủ tục thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
9 Thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
10 Thủ tục Thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (cổ đông) phần vốn góp từ 30% (G1) Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
11 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
12 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. (TVRO) Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông