DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
CỦA SỞ-NGÀNH, QUẬN-HUYỆN, PHƯỜNG-XÃ-THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM 
STT  Đơn vị  Người Phát ngôn Chức vụ Điện thoại Email
1 UBND quận 1 Bà Nguyễn Thị Thu Hường PCT UBND quận 0983.168.585 ntthuong.q1@tphcm.gov.vn
UBND phường Bến Nghé Ông Võ Quốc Hưng PCT.UBND phường 0908.369.568 voquochung9568@gmail.com
UBND phường Bến Thành Ông Đoàn Xuân Vinh PCT.UBND phường 0936.786.787 vinhdoanxuan288@yahoo.com
UBND phường Đa Kao Bà Ngô Hải Yến CT.UBND phường 0903.117.839 nhyen.dk.q1@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Định Ông Lê Tiến Sĩ CT.UBND phường 0903.711.414 ltsi.ql@tphcm.gov.vn
UBND phường Nguyễn Thái Bình Ông Đỗ Đình Hậu PCT.UBND phường 0903.314.180 dinhhau74@yahoo.com
UBND phường Phạm Ngũ Lão Ông Lê Tấn Đạt CT.UBND phường 0908.220.004 ltdat.ql@tphcm.gov.vn
UBND phường Nguyễn Cư Trinh Ông Lê Hồng Quang CT.UBND phường 0909.296.979 lhquang.ql@tphcm.gov.vn
UBND phường Cô Giang Bà Nguyễn Thị Mai Hương PCT.UBND phường 0931.847.284 foursummers1980@gmail.com
UBND phường Cầu Ông Lãnh Ông Bùi Minh Tiến CT.UBND phường 0908.348.998 bmtien.ql@tphcm.gov.vn
UBND phường Cầu Kho Ông Vũ Xuân Việt PCT.UBND phường 0967.877.971 cpchi.ql@tphcm.gov.vn
2 UBND quận 2 Ông Nguyễn Phước Hưng CT.UBND quận 0907.938.668 nphung.q2.@tphcm.gov.vn
 
Huỳnh Thanh Khiết PCT UBND quận 0903.700.922 htkhiet.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường An Phú  Bà Phạm Thanh Phương CT.UBND phường 0938.336.577 thanhphuongqldtq2@yahoo.com.vn
UBND phường Thủ Thiêm Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu CT.UBND phường 0983.003.786 ntngiau.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường An Khánh Bà Nguyễn Xuân Quỳnh CT.UBND phường 0918.010.000 nxquynh.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường An Lợi Đông Ông Nguyễn Như Thành CT.UBND phường 0918.996.631 nnthanh.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Thạnh Mỹ Lợi Ông Đoàn Phước Lượng

Bà Trần Thị Phương Thảo
CT.UBND phường

Phó Chủ tịch
0937.714.784

0918.566.679
dpluong.tml.q2@tphcm.gov.vn

ttpthao.tml.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Trưng Đông Ông Phạm Văn Lành CT.UBND phường 988.177458 pvlanh.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Thảo Điền Ông Nguyễn Ngọc Tuấn CT.UBND phường 0982.979.914 tuannguyen04091978@gmail.com
UBND phường Bình An Ông Hồ Hải Phong CT.UBND phường 0913.857.997 hhphong.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Trưng Tây Bà Võ Thị Thanh Phương PCT.UBND phường 0912.518.227 binhtrungtay.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Khánh Ông Đỗ Duy Thụy CT.UBND phường 0908.255.191 ddthuy.q2@tphcm.gov.vn
UBND phường Cát Lái Ông Nguyễn Đức Hiền CT.UBND phường 0903.631.030 duchienut@gmail.com
3 UBND quận 3 Ông Võ Khắc Thái CT.UBND quận 0903.333.589 vkthai.q3@tphcm.gov.vn
Bà Phạm Thị Thúy Hằng CVP 0919.881.266 ptthang.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Ông Trần Vinh Quang CT.UBND phường 0908.442.250 tvquang.p1.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 2 Ông Mai Tấn Đạt CT.UBND phường 0913.140.891 mtdat.p2.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Ông Phạm Đăng Nam CT.UBND phường 0937.961.978 pdnam.p3.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 4 Ông Lê Minh Tuấn Anh CT.UBND phường 0934.994.777 lmtanh.p4.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 5 Bà Trần Khánh Linh CT.UBND phường 0903.345.840 tklinh.p5.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 6 Ông Phạm Minh Trung CT.UBND phường 028.39306503 pmtrung.p6.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 7 Ông Trần Hải Nguyên CT.UBND phường 0903.870.085 thnguyen.p7.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 8 Ông Bùi Minh Tuấn CT.UBND phường 0903.264.964 bmtuan.p8.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Ông Dương Minh Hải CT.UBND phường 0908.136.595 dmhai.p9.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 10 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan CT.UBND phường 0909.001.325 nttloan.p10.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 11 Ông Lê Anh Tuấn kiệt CT.UBND phường 028.39930765 latkiet.p11.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 12 Trần Thanh Túc CT.UBND phường 0963.121.877 tttruc.p12.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Nguyễn Thanh Thiện CT.UBND phường 0939.271.710 ntthien.p13.q3@tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Nguyễn Thanh Thúy Thành CT.UBND phường 028.39316866 lttthanh.p14.q3@tphcm.gov.vn
4 UBND quận 4 Ông Trần Hoàng Quân CT.UBND quận 0903.817.135 thquan.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Ông Đỗ Chí Chinh CT.UBND phường 0908.419.628 dcchinh.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 2 Bà Lê Thị Nghĩa CT.UBND phường 0932.137.638 ltnghia.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Bà Dương Thị Ngọc Thương CT.UBND phường 0303.438.887 dtnthuong.p3.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 4 Bà Nguyễn Thùy Trinh CT.UBND phường 0909.215.136 nttrinh.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 5 Ông Nguyễn Đức Tiến CT.UBND phường 0913.703.241 ndtien.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 6 Nguyễn Ngọc Tiến CT.UBND phường 0902.609.333 nntien.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 8 Nguyễn Chí Hải CT.UBND phường 090.277.2060 nchai.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Nguyễn Thị Tuyết Mai PCT.UBND phường 093.346.4663 tuyetmain201@gmail.com
UBND phường 10 Lê Nguyễn Thế Lâm CT.UBND phường 0938.001.868 lntlam.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 12 Hoàng Văn Công CT.UBND phường 0909.888.217 hvcong.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Nguyễn Thị Bảo Trinh CT.UBND phường 0903.181.494 ntbtrinh.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Ông Nguyễn Ngọc Bích CT.UBND phường 0908.787.085 nnbich.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 15 Tân Thị Thúy Hạnh CT.UBND phường 0906.961.737 ttthanh.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 16 Phan Toàn Thắng CT.UBND phường 0907.232.748 phtthang.q4@tphcm.gov.vn
UBND phường 18 Ông Nguyễn Thanh Bình PCT.UBND phường 0909.047.740 nthanhbinh.q4@tphcm.gov.vn
5 UBND quận 5 Ông Phạm Quốc Huy CT.UBND quận 0913.810.188 pqhuy.q5@tphcm.gov.vn
Ông Nguyễn Xuân Thành CVP 0908.132.161 q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Ông Hồ Xuân Bắc CT.UBND phường 0918.018.015 p1.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 2 Ông Phạm Thanh Sơn CT.UBND phường 0903.610.940 p2.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Ông Huỳnh Đức Tuấn CT.UBND phường 0913.888.275 p3.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 4 Bà Diệc Tuyết Mai CT.UBND phường 0983.199.157 p4.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 5 Bà Lê Thị Ngọc Dung CT.UBND phường 0908.218.358 p5.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 6 Ông Trương Quan Tiến CT.UBND phường 0902.455.431 p6.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 7 Ông Châu Minh Vũ CT.UBND phường 0908.799.366 p7.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 8 Ông Nguyễn Đình Tiến CT.UBND phường 0902.455.432 p8.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Ông Huỳnh Văn Hòa CT.UBND phường 0944.999.093 p9.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 10 Ông Nguyễn Xuân Thọ CT.UBND phường 0907.567.986 p10.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 11 Nguyễn Hồng Minh CT.UBND phường 0909.673.868 p11.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 12 Trần Phương Nam CT.UBND phường 0908.041.277 p12.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Ông Hà Tiến Phát CT.UBND phường 0909.934.936 p13.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Bà Khương Lê Thùy Anh CT.UBND phường 0907.638.739 p14.q5@tphcm.gov.vn
UBND phường 15 Ông Nguyễn Hoài Đức CT.UBND phường 0908.725.353 p15.q5@tphcm.gov.vn
6 UBND quận 6 Ông Ngô Thành Luông CT.UBND quận 0907.141.733 ntluong.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Ông Nguyễn Thanh Hiệp CT.UBND phường 0918.257.998 nthiep.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 2 Ông Tăng Văn Thanh Dũng CT.UBND phường 0919.036.168 tvtdung.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Bà Nguyễn Thị Thu Hương CT.UBND phường 0937.566.457 ntthuong.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 4 Bà Trần Thúy Hằng CT.UBND phường 0901.877.728 tthang.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 5 Ông Nguyễn Hữu Lộc CT.UBND phường 0938.869.674 nhloc.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 6 Ông Nguyễn Huy Thắng CT.UBND phường 0908.135.977 nhthang.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 7 Ông Trần Đức Thọ CT.UBND phường 0933.710.585 tdtho.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 8 Bà Nguyễn Thị Thu Dung CT.UBND phường 0908.372.733 nttdung.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Bà Phan Thị Bích Hường CT.UBND phường 0982.158.999 ptbhuong.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 10 Ông Phan Thành Vinh CT.UBND phường 0983.763.724 ptvinh.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 11 Ông Võ Ngọc Ẩn CT.UBND phường 0908.220.723 vnan.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 12 Ông Trương Huỳnh Quốc Duy CT.UBND phường 0982.393.339 p12.q6@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Bà Nguyễn Thị Viễn CT.UBND phường 0989.003.651 ntvien.q62tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh CT.UBND phường 0908.727.208 nhnoanh.p.14.q6@tphcm.gov.vn
7 UBND quận 7 Ông Lê Hòa Bình CT.UBND quận 0918.424.281 lhbinh.q7@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Quy Ông Dương Văn Hào CT.UBND phường 0983.899.096 haoduong020816@gmail.com
UBND phường Phú Mỹ Ông Nguyễn Văn Tùng CT.UBND phường 0903.936.383 phumy.q7@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Thuận Đông Ông Cao Quốc Bình CT.UBND phường 0907.291.329 caoqucbnh@yahoo.com
UBND phường Tân Thuận Tây Ông Bùi Phước Hải CT.UBND phường 0937.006.888 phuochailuan@yahoo.com.vn
UBND phường Tân Phong Ông Võ Anh Huy CT.UBND phường 0903.384.388 tanphong.q7@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Phú Bà Dương Thị Cẩm Hồng CT.UBND phường 0918.915.502 hongvpq7@gmail.com
UBND phường Bình Thuận Ông Nguyễn Đức Trí CT.UBND phường 0982.552.090 binhthuan.q7@tphcm.gov.vn
UBND phường Phú Thuận Ông Trần Nguyễn Hoàng CT.UBND phường 0903.744.286 tranguyehoangxd@yahoo.com
UBND phường Tân Kiểng Ông Nguyễn Đoàn Đang Quang CT.UBND phường 0909.854.354 quang.envi1984@gmail.com
UBND phường Tân Hưng Ông Lê Hồng Quân CT.UBND phường 0932.949.938 hongquantanhung@gmail.com
8 UBND quận 8 Ông Trần Quang Thảo CT.UBND quận 0908.498.018 tqthao.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Bà Vũ Yến Oanh CT.UBND phường 0903.882.068 vyoanh.p1.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 2 Ông Hồ Thanh Bình CT.UBND phường 0908.314.875 htbinh.p2.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Bà Nguyễn Thị Tính CT.UBND phường 0903.141.505 nttinh.p3.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 4 Ông Cao Văn Đổi CT.UBND phường 0913.141.684 cvdoi.p4.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 5 Ông Phạm Chí Hiển CT.UBND phường 0913.796.868 pchien.p5.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 6 Ông Nguyễn Xuân Tuấn CT.UBND phường 0908.884.625 nxtuan.p6.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 7 Ông Nguyễn Văn Minh CT.UBND phường 0908.016.607 nvminh.p7.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 8 Bà Nguyễn Thị Thiên Nga CT.UBND phường 0903.710.606 nttnga.p8.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Ông Nguyễn Trung Thành CT.UBND phường 0908.559.450 ntthanh.p9.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 10 Bà Huỳnh Mỹ Ngọc CT.UBND phường 0903.016.189 hmngoc.p10.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 11 Ông Nguyễn Hoàng Minh CT.UBND phường 01644.155.055 nhminh.p11.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 12 Bà Lý Thanh Hòa CT.UBND phường 0903.164.572 lthoa.p12.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Ông Phạm Phi Thường CT.UBND phường 0903.875.057 ppthuong.p13.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Ông Tế Ngọc Đức CT.UBND phường 0903.727.193 tnduc.p14.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 15 Ông Phạm Quang Tú CT.UBND phường 0903.020.069 pqtu.p15.q8@tphcm.gov.vn
UBND phường 16 Ông Nguyễn Thành Nam CT.UBND phường 0903.610.003 ntnam.p16.q8@tphcm.gov.vn
9 UBND quận 9 Ông Trần Văn Bảy CT.UBND quận 0903.657.093 tvbay.q9@tphcm.gov.vn
Huỳnh Thị Ngọc Bích CVP 0903.020.680 htnbich.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Hiệp Phú  Ông Nguyễn Chí Thanh CT.UBND phường 0903.683.649 ncthanh.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Long Thạnh Mỹ Bà Lê Thị Kim Liên CT.UBND phường 0919.908.807 ltklien.q9@tphcm.gov.vn 
UBND phường Long Bình Ông Nguyễn Gia Hưng CT.UBND phường 0908.352.401 nghung.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Long Phước  Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh CT.UBND phường 0907.193.986 ntnthanh.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Long Trường  Ông Hồ Thanh Phong CT.UBND phường 0918.111.979 htphong.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Phước Bình  Ông Trần Văn Chí CT.UBND phường 0903.937.225 tvchi.pb.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Phước Long A Bà Phan Thị Thu Loan CT.UBND phường 0983.708.151 pttloan.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Phước Long B Cao Đoàn Ngọc Thủy CT.UBND phường  0936.097.099 cdnthuy.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Phú Hữu Ông Nguyễn Đình Trí CT.UBND phường 0938.888.269 ndtri.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Tăng Nhơn Phú A Ông Nguyễn Xuân Dũng CT.UBND phường 0908.892.494 nxdung.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Tăng Nhơn Phú B Ông Cao Văn Hoàng CT.UBND phường 0913.774.257 cvhoang.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Phú Bà Vũ Thị Thu Hà CT.UBND phường 0977.419.720 vttha.q9@tphcm.gov.vn
UBND phường Trường Thạnh Ông Nguyễn Văn Phùng CT.UBND phường 0908.903.939 nvphung.q9@tphcm.gov.vn
10 UBND quận 10 Trần Xuân Điền CT.UBND quận 0919.097.788 txdien.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Bà Nguyễn Thị Hồng Đức CT.UBND phường 0983.141.788 nthduc.p1.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 2 Ông Nguyễn Trọng Thiện CT.UBND phường 0918.837.848 ntthien.p2.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Ông Lê Vũ Minh Tuấn CT.UBND phường 0983.269.267 lvmtuan.p5.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 4 Bà Lê Thị Bảo Anh CT.UBND phường 0908.208.382 ltbanh.p4.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 5 Bà Hà Thị Kim CT.UBND phường 0907.475.757 htkim.p5.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 6 Bà Đỗ Thị Bích Ngọc CT.UBND phường 0903.197.379 dtbngoc.p6.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 7 Ông Nguyễn Đức Huy CT.UBND phường 0908.907.104 ndhuy.p7.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 8 Bà Đào Kim Vân CT.UBND phường 0913.775.401 dkvan.p8.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Bà trương Thị Mỹ Hạnh CT.UBND phường 0939.020.293 ttmhanh.p9.q.10@tphcm.gov.vn
UBND phường 10 Bà Lê Thị Minh Ngọc CT.UBND phường 0978.618.555 ltmngoc.p10.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 11 Trần Nguyên Khánh CT.UBND phường 0903.713.459 tnkhanh.p11.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 12 Trần Hà Quang Trung CT.UBND phường 0903.611.969 thqtrung.12.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Ông Cao Văn Ngọ CT.UBND phường 0903.155.128 cvngo.p13.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Nguyễn Anh Phụng CT.UBND phường 0909.629.829 naphung.p14.q10@tphcm.gov.vn
UBND phường 15 Nguyễn La Khuyên CT.UBND phường 0938.397.776 nlkhuyen.p15.q10@tpchm.gov.vn
11 UBND quận 11 Bà Trần Thị Bích Liên CT.UBND quận 0903.837.109 ttblien.q11@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Ông Võ Duy Linh CT.UBND phường 08.662.661.37 vdlinh.q11@tphcm.gov.vn
UBND phường 2 Ông Huỳnh Tấn Công CT.UBND phường 0984.122.321 htcong.q11@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Bà Nguyễn Thị Mai Khanh CT.UBND phường 0983.212.115 p3.q11@tphcm.gov.vn
UBND phường 4 Trần Cẩm Hiệp CT.UBND phường 0989.177.994 trancamhiep@gmail.com
UBND phường 5 Bà Đặng Thị Kim Hoa CT.UBND phường 0919.498.175 dtkhoa.q11@tphcm.gov.vn
UBND phường 6 Ông Đinh Chí Thịnh CT.UBND phường 0982.809.839 thinhdinh82@gmail.com
UBND phường 7 Ông Đoàn Huỳnh Xuân Thưởng CT.UBND phường 0902.543.337 donghaxuanthu@gmail.com
UBND phường 8 Ông Châu Kiến Quang CT.UBND phường 0908.102.819 p8.q11@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Bà Võ Thiị Thanh Trúc CT.UBND phường 0933.797.148 tructho301@gmail.com
UBND phường 10 Ông Ngô Xuân Hoàng CT.UBND phường 0918.448.388 hoangarchi@yahoo.com
UBND phường 11 Bà Nguyễn Thị Xuân Lộc CT.UBND phường 0918.956.767 nguyenthixuanloc1965@ gmail.com
UBND phường 12 Bà Nguyễn Thị Hồng Anh CT.UBND phường 0909.519.836 nthanh.q11@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Ông Nguyễn Thanh Thảo CT.UBND phường 0976.657.654 p14.q11@tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Bà Nguyễn Thị Như Thảo CT.UBND phường 0909.656.564 p14.q11@tphcm.gov.vn
UBND phường 15 Ông Nguyễn Hữu Kỳ CT.UBND phường 0918.739.333 nguyenhuukyq11@gmail.com
UBND phường 16 Ông Lâm Tấn Hùng CT.UBND phường 0938.729.779 lthung06091980@gmail.com
12 UBND quận 12 Ông Lê Trương Hải Hiếu CT.UBND quận 0908.368.888 lthhieu.q12@tphcm.gov.vn
Ông Nguyễn Hữu Hiệp CVP 0913.615.758 nhhiep.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường Hiệp Thành Ông Trần Hồ Duy CT.UBND phường 0968.081.199 thduy.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường Thới An Ông Hồ Minh Hoàng CT.UBND phường 0918.333.362 hmhoang.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Thới Hiệp Ông Hoàng Bá Trường CT.UBND phường 0989.027.178 hbtruong.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Chánh Hiệp Ông Dương Văn Phúc CT.UBND phường 0918.132.384 dvphuc.tch.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường Đông Hưng Thuận Ông Phan Phương Bình CT.UBND phường 0908.420.091 ppbinh.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Hưng Thuận Bà Nguyễn Thị Ngoãn CT.UBND phường 0986.421.347 ntngoan.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Thới Nhất Ông Nguyễn Đức Hiệp CT.UBND phường 0908.321.310 ndhiep.ttn.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường Trung Mỹ Tây Ông Mai Văn Thọ CT.UBND phường 0935.125.402 mvtho.tmt.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường Thạnh Lộc Ông Trương Thanh Tú CT.UBND phường 0908.284.565 tttu.tl.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường Thạnh Xuân Ông Vũ Anh Đức CT.UBND phường 0903640789 vaduc.q12.q12@tphcm.gov.vn
UBND phường An Phú Đông Ông Cung Quảng Hà CT.UBND phường 0978.977.557 cqha.apd.q12@tphcm.gov.vn
13 UBND quận Bình Tân Ông Lê Văn Thinh CT.UBND quận 0903.871.171 lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn
Ông Đỗ Đình Thiện PCT.UBND 0908.410.755 ddthien.binhtan@tphcm.gov.vn
UBND phường An Lạc Ông Tô Hồng Giang CT.UBND phường 0901.451.216 thgiang.al.bt@tphcm.gov.vn
UBND phường An Lạc A Bà Lê Thị Ngọc Dung CT.UBND phường 0902.659.239 ltndung.ala.bt@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Tạo Ông Nguyễn Văn Lăm CT.UBND phường 0918.398.095 nvlam.tt.bt@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Tạo A Ông Nguyễn Trung Toại CT.UBND phường 919.988982 nttoai.tta.bt@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Trị Đông Bà Phạm Hạnh Thủy CT.UBND phường 0969.297.665 phthuy.btd.bt@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Trị Đông A Ông Lê Minh Nhựt CT.UBND phường 0983.132.123 lmnhut.btda.bt@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Trị Đông B Bà Trương Thị Minh Tín CT.UBND phường 0902.691.707 ttmtin.btdb.bt@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Hưng Hòa Bà Phạm Thị Ngọc Diệu CT.UBND phường 0938.485.505 ptndieu.bhh.bt@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Hưng Hòa A Ông Nguyễn Văn Ngân CT.UBND phường 0982.828.271 nvngan.bhha.bt@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Hưng Hòa B Ông Nguyễn Thanh Duy Tân CT.UBND phường 0937.066.021 ntdtan.bhhb.bt@tphcm.gov.vn
14 UBND quận Bình Thạnh Ông Hoàng Song Hà CT.UBND quận 0903.698.888 hsha.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 1 Ông Nguyễn Đình Chiến CT.UBND phường 0903.887.961 ndchien.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 2 Ông Nguyễn Văn Quang CT.UBND phường 0903.654.637 nvquang.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 3 Ông Đặng Hoàng Tuấn CT.UBND phường 0989.064.856 dhtuan.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 5 Ông Bùi Nguyên Vũ CT.UBND phường 0918.450.947 bnvu.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 6 Ông Phạm Văn Tồn CT.UBND phường 0968.222.466 pvton.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 7 Ông Trần Quang Huy CT.UBND phường 0983.020.106 tqhuy.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 11 Bà Nguyễn Thu Hiền CT.UBND phường 0983.168.237 nthien.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 12 Bà Nguyễn Thị Thủy CT.UBND phường 0983.240.877 ntphuong.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 13 Ông  Võ Văn Nhẹ CT.UBND phường 0909.082.092 vvnhe.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 14 Ông Mai Quang CT.UBND phường 0909.012.368 mquang.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 15 Ông Nguyễn Huy Nghị CT.UBND phường 0903.332.878 nhnghi.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 17 Bà Nguyễn Thanh Thảo CT.UBND phường 0938.021.234 ntthao.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 19 Bà Bùi Thị Hồng Quế CT.UBND phường 0913.644.929 bthque.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 21 Ông Đặng Tấn Hải CT.UBND phường 0903.959.851 dthai.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 22 Ông Lê Văn Quang CT.UBND phường 0932.786.199 lvquang.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 24 Ông Nguyễn Quốc Trung CT.UBND phường 0968.220.000 nqtrung.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 25 Ông  Dương Tấn Khanh CT.UBND phường 0989.009.300 dmnguyen.binhthanh@tphcm.gov.vn
 UBND Phường 26 Ông Phan Quang Khánh CT.UBND phường 0902.449.663 pqkhanh.binhthanh@tphcm.gov.vn
 UBND Phường 27 Bà Nguyễn Thị Thúy Dung CT.UBND phường 0983.033.660 nttdung.binhthanh@tphcm.gov.vn
UBND Phường 28 Ông Vũ Minh Giang CT.UBND phường 0903.929.944 vmgiang.binhthanh@tphcm.gov.vn
15 UBND quận Gò Vấp Ông Lê Hoàng Hà CT.UBND quận 0933.986.988 lhha.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Bà Thân Thị Hồng Yến CT.UBND phường 0902.936.961 p1.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Ông Ngô Xuân Bình CT.UBND phường 0903.184.376 xubi1974@gmail.com
UBND phường 4 Ông Dương Văn Kim CT.UBND phường 0988.577.305 p4.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 5 Ông Đỗ Ngọc Lãm CT.UBND phường 976472.529 p5.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 6 Ông Phan Đình An CT.UBND phường 0937.023.203 phandinhan1982@gmail.com
UBND phường 7 Ông Nguyễn Thành Phương CT.UBND phường 0903.648.369 p7.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 8 Ông Tô Đình Triệu CT.UBND phường 0903.855.033 p8.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Bà Trần Thị Đảm CT.UBND phường 0985.718.064 p9.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 10 Ông Nguyễn Khả Chính CT.UBND phường 0933.031.177 nkchinh.p10govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 11 Ông Nguyễn Lê Trung CT.UBND phường 0902.004.466 p11.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 12 Nguyễn Hồng Văn CT.UBND phường 0902.787.778 p12.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Trương Hồng Phong CT.UBND phường 0907.473.173 p13.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Bà Bùi Thị Như Hoa CT.UBND phường 0974.477.259 p14.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 15 Ông Hứa Quốc Thy CT.UBND phường 0933.377.146 huaquocthy@yahoo.com
UBND phường 16 Ông Ngô Văn Minh CT.UBND phường 0903.305.185 p16.govap@tphcm.gov.vn
UBND phường 17 Huỳnh Thanh Nhàn CT.UBND phường 0987.919.110 p17.govap@tphcm.gov.vn
16 UBND quận Phú Nhuận Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt CT.UBND quận 0908.409.693 ntanguyet.phunhuan@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Phan Ngọc Bảo CT.UBND phường 0926.504.450 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 2 Ông Tạ Duy Thiện CT.UBND phường 0938.352.020 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Phan Ngọc Minh CT.UBND phường 0903.711.883 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 4 Bà Trần Đỗ Quyên CT.UBND phường 0932.476.725 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 5 Bà Trịnh Thị Thủy CT.UBND phường 0903.644.523 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 7 Ông Đinh Gia Huỳnh CT.UBND phường 0909.249.196 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 8 Vũ Ngọc Minh CT.UBND phường 0902.399.880 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Ông Nguyễn Đức Lai CT.UBND phường 0908.269.210 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 10 Ngô Giang Hoàng Hân CT.UBND phường 0909.624.838 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 11 Bà Nguyễn Thị Thanh Phương CT.UBND phường 0908.007.719 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 12  Nguyễn Huỳnh Hải Đăng CT.UBND phường 0938.041.289 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Bà Nguyễn Ngọc Minh Trang CT.UBND phường 0989.708.808 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Ông Lê Doãn Thăng CT.UBND phường 0903.379.225 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 15 Ông Huỳnh Văn Lùng CT.UBND phường 903.855336 chutich.p1@tphcm.gov.vn
UBND phường 17 Bà Trần Huỳnh Nga CT.UBND phường 0926.504.450 chutich.p1@tphcm.gov.vn
17 UBND quận Tân Bình Ông Châu Văn La CT.UBND quận 0933.903.115 cvla.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 1 Bà Lương Thị Kim Loan CT.UBND phường 0903.036.812 ltkloan.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 2 Ông Trần Nhựt Thái CT.UBND phường 0903.394.604 tnthai.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 3 Ông Lưu Công Trường CT.UBND phường 0918.113.263 lctruong.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 4 Ông Nguyễn Trung Sơn CT.UBND phường 0903.835.200 ntson.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 5 Ông Trương Hữu Nghĩa CT.UBND phường 0918.449.393 thnghia.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 6 Ông Trần Minh Vũ CT.UBND phường 0908.542.513 tmvu.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 7 Đỗ Võ An Trường CT.UBND phường 0902.782.784 dvatruong.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 8 Bà Võ Thị Phường CT.UBND phường 0908.266.488 vtphuong.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 9 Ông Lê Văn Chính CT.UBND phường 0918.008.878 lvchinh.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 10 Ông Đoàn Văn Đủ CT.UBND phường 0908.487.776 dvdu.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 11 Ông Phạm Trường Hải CT.UBND phường 0908.665.966 pthai.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 12 Ông Mai Văn Thuận CT.UBND phường 0903.911.087 mvthuan.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 13 Ông Hoàng Văn Tài CT.UBND phường 0902.681.816 hvtai.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 14 Ông Trần Văn Khánh CT.UBND phường 0906.699.321 tvkhanh.tanbinh@tphcm.gov.vn
UBND phường 15 Lâm Việt Thảo CT.UBND phường 0903.881.864 lvthao.tanbinh@tphcm.gov.vn
18 UBND quận Tân Phú Bà Hứa Thị Hồng Đang CT.UBND quận 0909.73.99.73 hthdang.tanphu@tphcm.gov.vn
UBND phường Tây Thạnh Ông Phan Thanh Hòa CT.UBND phường 0989.596.393 pthoa.tt.tp@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Sơn Nhì Bà Phạm Thị Thanh Hương CT.UBND phường 0987.596.393 ptthuong.ptsn.tp@tphcm.gov.vn
UBND phường Sơn Kỳ Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Dung CT.UBND phường 0918.374.254 nhmdung.tanphu@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Qúy Ông Trương Văn Quang CT.UBND phường 0908.139.539 tanquy.tanphu@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Thành Bà Trần Thị Hồng Cúc CT.UBND phường 0908.568.682 tthcuc.ptt.tanphu@tphcm.gov.vn
UBND phường Phú Thọ Hòa Bà Trần Thị Trân Trác CT.UBND phường 0907.616.509 ttttrac.pth.tp@tphcm.gov.vn
UBND phường Phú Thạnh Bà Trịnh Thị Mỹ Dung CT.UBND phường 0908.885.975 ttmdung.tanphu@tphcm.gov.vn
UBND phường Phú Trung Bà Thái Thị Thu Thủy CT.UBND phường 0967.607.979 tttthuy.ppt.tanphu@tphcm.gov.vn
UBND phường Hòa Thạnh Ông Lê Văn Đức CT.UBND phường 0908.123.938 lvduc.tanphu@tphcm.gov.vn
UBND phường Tân Thới Hòa Ông Phạm Đại Phương CT.UBND phường 0903.377.175 pdphuong.tanphu@tphcm.gov.vn
UBND phường Hiệp Tân Ông Phan Minh Thắng CT.UBND phường 0918.666.679 pmthang.ht.tp@tphcm.gov.vn
19 UBND quận Thủ Đức
Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh

 
CT.UBND quận
 
0903.934.343
 
dntminh.thuduc@tphcm.gov.vn
Ông Huỳnh Nhật Tâm CVP 0918.124.509 hntam.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Chiểu Bà Trương Hoàng Yến CT.UBND phường 01668.076.787 truonghongyen.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Bình Thọ Ông Vũ Văn Thận CT.UBND phường 0913.141.010 vvthuan.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Hiệp Bình Chánh Trần Minh Tú CT.UBND phường 0987.666.622 tmtu.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Hiệp Bình Phước Nguyễn Quang Chi CT.UBND phường 0913.713.264 nqchi.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Linh Đông Ông Nguyễn Tích Thiện CT.UBND phường 0903.186.873 ntthien.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Linh Chiểu Ông Đặng Trần Quang Tuấn CT.UBND phường 0903.196.838 dtqtuan.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Linh Tây Bà Lê Thị Kim Phương CT.UBND phường 0973.122.621 ltkphuong.lt.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Linh Trung Ông Trần Quốc Hưng CT.UBND phường 0908.891.789 tqhung.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Linh Xuân Ông Trần Duy Long CT.UBND phường 0901.666.611 tdlong.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Tam Bình Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc CT.UBND phường 0908.413.088 lntquoc.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Tam Phú Ông Nguyễn Ngọc Phúc CT.UBND phường 0903.057.837 nnphuc.tp.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND phường Trường Thọ Ông Hồ Văn Phước CT.UBND phường 0908.857.161 hvphuoc.thuduc@tphcm.gov.vn
20 UBND huyện Bình Chánh Ông Trần Phú Lữ CT.UBND huyện 0903.731.468 tplu.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND thị trấn Tân Túc Nguyên Hòa Lan CT.UBND thị trấn 0904.125.562 nhlan.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND xã An Phú Tây Ông Trương Ngọc Thanh Nhân CT.UBND xã 0909.539.800 tntnhan.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND xã Bình Chánh Bà Trần Thị Thái Nguyên CT.UBND xã 0903.141.299 tttnguyen.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND xã Bình Hưng Ông Trần Minh Hà CT.UBND xã 0909.399.519 tmha.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND xã Bình Lợi Trương Thái Ngọc CT.UBND xã 0969.709.798 ttngoc.bl.bc@tphcm.gov.vn
UBND xã Đa Phước Trương Thoại Linh CT.UBND xã 0989.015.007 ttlinh.dp.bc@tphcm.gov.vn
UBND xã Hưng Long Ông Ngô Văn Nhân CT.UBND xã 0913.117.756 nvnhan.hl.bc@tphcm.gov.vn
UBND xã Lê Minh Xuân Ông Hồ Phú Quyền CT.UBND xã 0902.902.166 hpquyen.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND xã Phạm Văn Hai Trần Huỳnh Anh CT.UBND xã 0978.555.850 thanh.pvh.bc@tphcm.gov.vn
UBND xã Phong Phú Bà Tô Thị Kim Anh PCT.UBND xã 0938.239.548 ttkanh.pp.bc@tphcm.gov.vn
UBND xã Qui Đức Bà Khưu Thị Diễm Phượng CT.UBND xã 0908.856.762 ktdphuong.qd.bc@tphcm.gov.vn
UBND xã Tân Kiên Bà Nguyễn Thị Hương Thảo CT.UBND xã 0908.072.767 nththao.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND xã Tân Nhựt Bà Huỳnh Thanh Thuý CT.UBND xã 0986.239.379 htthuy.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND xã Tân Quý Tây Bà Trần Thị Hải Yến CT.UBND xã 0902.323.727 tthyen.tqt.bc@tphcm.gov.vn
UBND xã Vĩnh Lộc A Ông Phan Thanh Nhã CT.UBND xã 0908.931.293 ptnha.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND xã Vĩnh Lộc B Ông Lôi Đại Phong CT.UBND xã 0908.931.293 ldphong.binhchanh@tphcm.gov.vn
21 UBND huyện Cần Giờ Ông Lê Minh Dũng CT.UBND huyện 0918.344.017 lmdung.cangio@tphcm.gov.vn
UBND  thị trấn Cần Thạnh Ông Nguyễn Tiến Hưng CT.UBND thị trấn 0974.622.688 nthung.cangio@tphcm.gov.vn
UBND xã Bình Khánh Ông Hồ Ngọc Thiện CT.UBND xã 0938.384.969 hnthien.cangio@tphcm.gov.vn
UBND xã An Thới Đông Ông Nguyễn Văn Nam CT.UBND xã 0935.417.179 nvnam.cangio@tphcm.gov.vn
UBND xã Tam Thôn Hiệp Bà Nguyễn Thị Đẹp CT.UBND xã 0909.141.409 ntdep.cangio@tphcm.gov.vn
UBND xã Lý Nhơn Ông Trần Văn Cành CT.UBND xã 0903.995.879 tvcanh.cangio@tphcm.gov.vn
UBND xã Long Hòa Ông Nguyễn Bá Trường CT.UBND xã 0969.899.778 nbtruong.cangio@tphcm.gov.vn
UBND xã Thạnh An Ông Huỳnh Anh Tuấn CT.UBND xã 0903.178.718 hatuan.cangio@tphcm.gov.vn
22 UBND huyện Củ Chi Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú CT.UBND huyện 0903.842.495 nhhphu.cuchi@tphcm.gov.vn
Ông Nguyễn Văn Út CVP 0918.636.987 nvutcuchi@tphcm.gov.vn
UBND Thị trấn Củ Chi Nguyễn Văn Dương CT.UBND trị trấn 0937.448.546 duongnguyencuchi@yahoo.com
UBND xãTân Phú Trung Ông Nguyễn Quốc Tuấn CT.UBND xã 0913.677.847 tanphutrung.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xãTân Thông Hội Ông Bùi Quốc Việt CT.UBND xã 0908.351.577 tanthonghoi.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Tân An Hội Ông Phạm Thanh Bình CT.UBND xã 0901.404.999 tananhoi.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Phước Hiệp Ông Trần Văn Cụi CT.UBND xã 0989.070.895 phuochiep.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Phước Thạnh Bà Phạm Thị Hiếu CT.UBND xã 0909.763.789 phuocthanh.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Trung Lập Thượng Ông Nguyễn Quốc Huy CT.UBND xã 0918.509.960 trunglapthuong.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Trung Lập Hạ Bà Nguyễn Thị Hưởng CT.UBND xã 0909.591.674 trunglapha.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Hòa Phú Ông Tô Văn Vững CT.UBND xã 0908.135.688 hoaphu.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Bình Mỹ Bà Đỗ Thị Thanh Thúy CT.UBND xã 0982.376.842 binhmy.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Trung An Ông Lê Trí Dũng CT.UBND xã 0909.289.093 trungan.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Tân Thạnh Tây Ông Nguyễn Văn Sơn CT.UBND xã 0909.323.003 tanthanhtay.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Tân Thạnh Đông Ông Nguyễn Công Duyên CT.UBND xã 0974.477.259 tanthanhdong@tphcm.gov.vn
UBND xã Phú Hòa Đông Ông Trần Tấn Lộc CT.UBND xã 0908.147.789 phuhoadong.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Phạm Văn Cội Bà Võ Thị Thu Hồng CT.UBND xã 0918.794.939 phamvancoi.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Nhuận Đức Bà Võ Thi Thanh Vân CT.UBND xã 0985.676.134 nhuanduc.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Thái Mỹ Bà Lê Thị Ngọc Sương CT.UBND xã 0909.323.893 thaimy.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Phước Vĩnh An Ông Trà Thanh Tùng CT.UBND xã 0903.169.177 phuocvinhan.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã Phú Mỹ Hưng Ông Trần Văn Hên CT.UBND xã 0906.922.228 tranvanhencuchi79@gmail.com
UBND xã An Phú Ông Nguyễn Văn Tài CT.UBND xã 0979.889.074 anphu.cuchi@tphcm.gov.vn
UBND xã An Nhơn Tây Ông Phạm Hoàng Hà CT.UBND xã 0913.133.727 annhontay.cuchi@tphcm.gov.vn
23 UBND huyện Hóc Môn Ông Dương Hồng Thắng CT.UBND huyện 0933.321.919 dhthang1978@gmail.com
UBND thị trấn Hóc Môn Ông Hà Văn Giang CT. UBND thị trấn 0913.148.485 hvgiang.hm.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Tân Hiệp Bà Nguyễn Ngọc Trinh CT. UBND xã 0979.143.939 nntrinh.th.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Thới Tam Thôn Ông Nguyễn Thanh Tú CT. UBND xã 0919.941.587 nttu.ttt.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Trung Chánh Ông Nguyễn Văn Ngỡi CT. UBND xã 0909.335.049 nvngoi.tc.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Bà Điểm Bà Nguyễn Thị Thùy Linh CT. UBND xã 0918.550.565 nttlinh.bd.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Đông Thạnh Ông Nguyễn Văn Chung CT. UBND xã 0908.157.286 nvchung.dt.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Nhị Bình Ông Võ Minh Hoàng CT. UBND xã 0909.225.901 vmhoang.nb.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Tân Xuân Ông Lý Sâm CT. UBND xã 0903.325.266 lsam.tx.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Xuân Thới Sơn Ông Nguyễn Thanh Liêm CT. UBND xã 0918.550.571 ntliem.xts.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Xuân Thới Thượng Ông Nguyễn Tuấn Anh CT. UBND xã 0908.131.575 ntanh.xtt.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Xuân Thới Đông Huỳnh Văn Thuận CT. UBND xã 0909.802.060 hvthuan.nb.hm@tphcm.gov.vn
UBND xã Tân Thới Nhì Ông Trần Văn Chiến CT. UBND xã 0902.725.678 tvchien.ttn.hm@tphcm.gov.vn
24 UBND huyện Nhà Bè Ông Nguyễn Văn Lưu CT.UBND huyện
0913.666.560
nvluu.nhabe@tphcm.gov.vn
UBND Thị Trấn Nhà Bè Ông Nguyễn Văn Tư CT.UBND Thị Trấn 0903.158.384 nvtu.nb.nhabe@tphcm.gov.vn
UBND Xã Phú Xuân Nguyễn Thành Nhung CT. UBND xã 0913.859.893 ntnhung.nhabe@tphcm.gov.vn
UBND Xã Long Thới Ông Nguyễn Tấn Minh Trí CT. UBND xã 0906.485.366 ntmtri.nhabe@tphcm.gov.vn
UBND Xã Nhơn Đức Ông Nguyễn Thanh Thoản CT. UBND xã 0983.276.386 ntthoan.nhabe@tphcm.gov.vn
UBND Xã Hiệp Phước Ông Nguyễn Trung Hiếu CT. UBND xã 0909.086.169 nthieu.nhabe@tphcm.gov.vn
UBND Xã Phước Kiển Ông Lê Quốc Khanh CT. UBND xã 0977.998.996 lqkhanh.nhabe@tphcm.gov.vn
UBND Xã Phước Lộc Ông Nguyễn Thành Trung CT. UBND xã 0939.698.998 nttrung.pl.nhabe@tphcm.gov.vn
25


Công an


 

Ông Lê Đông Phong

 
Giám đốc
 
0913.927.787
 
 
Ông Nguyễn Sỹ Quang Trưởng phòng Tham mưu 0903.696.979  
26 Sở Y tế Ông Nguyễn Tấn Bỉnh
 
Giám đốc
 
0913.769.173
 
ntbinh.syt@tphcm.gov.vn
 
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai Phó Giám đốc 0903.665.540 nthmai.syt@tphcm.gov.vn
27 Sở Giáo dục và Đào tạo  Ông Lê Hồng Sơn Giám đốc  0913.921.219 lhson.sgdt@tphcm.gov.vn
Ông Đỗ Minh Hoàng CVP 0913.626.466 dmhoang.sgddt@tphcm.gov.vn
28 Sở Công thương Ông Phạm Thành Kiên Giám đốc  0937.7777.68 ptkien.sct@tphcm.gov.vn
Ông Nguyễn Phương Đông Phó Giám đốc 08.38.239.569 npdong.sct@tphcm.gov.vn
29 Sở Xây dựng   Ông Trần Trọng Tuấn Giám đốc 
0915.484.848
tttuan.sxd@tphcm.gov.vn
30 Sở Giao thông Vận tải Ông Trần Quang Lâm Phó Giám đốc 0916.336.768 tqlam.sgtvt@tphcm.gov.vn
31 Sở Kế hoạch & Đầu tư  Bà Lê Thị Huỳnh Mai Phó Giám đốc    lthmai.skhdt@tphcm.gov.vn
32 Sở Khoa học và Công nghệ   Ông Nguyễn Việt Dũng Giám đốc 
0913.803.904
nvdung.skhcn@tphcm.gov.vn
33 Sở LĐTB&XH  Ông  Lê Minh Tấn Giám đốc  0903.771.299 lmtan.sldtbxh@tphcm.gov.vn
34 Sở Ngoại vụ  Ông  Lê Quang Long Giám đốc  028.38224224 snv@hcm.vnn.vn
Ông Nguyễn Tuấn Phó Giám đốc 0903.818.942 tuann@mofahcm.gov.vn
35 Sở Nội vụ   Ông Trương Văn Lắm Giám đốc  0903.757.735 tvlam.snv@tphcm.gov.vn
36 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn  Ông Nguyễn Phước Trung Giám đốc  0989.757.079 nptrung.snn@tphcm.gov.vn
Ông Trần Ngọc Hổ Phó Giám đốc 0903.636.728 tnho..snn@tphcm.gov.vn
37 Sở Quy hoạch Kiến trúc  Ông Nguyễn Thanh Nhã Giám đốc  0908.931.008 ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn
38 Sở Tài Chính Bà Phan Thị Thắng Giám đốc  393.03712 ptthang.stc@tphcm.gov.vn 
  Bà Lê Ngọc Thùy Trang Phó Giám đốc 0903.304.144 lnttrang.stc@tphcm.gov.vn
39 Sở Tài nguyên & Môi trường Ông Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc  38.256662 stnmt@tphcm.gov.vn
40 Sở Thông tin và Truyền thông  Ông Lê Quốc Cường Phó Giám đốc  0903.948.667 lequoccuong@tphcm.gov.vn
41 Sở Tư Pháp Ông Huỳnh Văn Hạnh
 
Giám đốc
 
0903.839.054
 
hvhanh.stp@tphcm.gov.vn
 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Giám đốc 0983.094.579 nthhanh.stp@tphcm.gov.vn
42 Sở Văn hóa và Thể thao   Ông Huỳnh Thanh Nhân
 
Giám đốc
 
38.224.053
 
svhtt@tphcm.gov.vn
Ông Võ Trọng Nam  Phó Giám đốc 38.244.053 svhtt@tphcm.gov.vn
43 Sở Du Lịch Ông Bùi Tá Hoàng Vũ Giám đốc  0903.058.167
bthvu.sdl@tphcm.gov.vn
44 Cục Hải quan  Ông Nguyễn Hữu Nghiệp Phó Cục trưởng 0903.753.388  
45 Cục Thuế Ông Trần Ngọc Tâm Cục trưởng 0903.823.537 tntam.hcm@gdt.gov.vn
46 Thanh tra  Ông Nguyễn Long Tuyền Chánh Thanh Tra 0918.209.988 nltuyen.thanhtra@tphcm.gov.vn
47 Kho bạc Nhà nước Ông Phạm Quang Hùng Phó Giám đốc  0913.723.299 hungpq04@vst.gov.vn
48 Lực lượng Thanh niên xung phong Ông Lê Minh Khoa Chỉ huy Trưởng  028.38249.624 lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
49 BQL Khu Công nghệ Cao Ông Lê Hoài Quốc Trưởng ban 0903.935.148 lhquoc.shtp@tphcm.gov.vn
Ông Trần Đức Dũng CVP 0913.931.134 tddung.shtp@tphcm.gov.vn
50 Ban Dân tộc Bà Huỳnh Văn Hồng Ngọc Trưởng ban 0982.020.999 hvhn.bdt@tphcm.gov.vn
51 TT Điều hành chương trình chống ngập Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng Phó Giám đốc  0983.157.117 nhadung.ttcn@tphcm.gov.vn
Ông Đỗ Tấn Long Trưởng phòng Quản lý
hệ thống thoát nước
0988.099.454 dtlong.ttcn@tphcm.gov.vn
52 Ngân hàng NN Việt Nam Chi nhánh TPHCM Ông Nguyễn Hoàng Minh Phó Giám đốc  0913.877.167 minhnh.nhnn@yahoo.com
53 Ban Quản lý đường sắt đô thị TP  Ông Bùi Xuân Cường Giám đốc  0903.391.618 bxcuong.bqldsdt@tphcm.gov.vn