image Nghị quyết
Tống số văn bản: 477
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
41 4014/UBND-TM 27/07/2016 V/v chống thất thu thuế đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanhvà hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và ăn uống
42 18404/SLDTBXH-VL 25/07/2016 Triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 09/5/2016 của Chính phủ và Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc
43 3909/UBND-CNN 25/07/2016 Về việc chủ trương thực hiện một số công tác của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp
44 3909/UBND-CNN 25/07/2016 Về việc chủ trương thực hiện một số công tác của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp
45 305/KH-BATGT 22/07/2016 Thực hiện chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TPHCM
46 7116/VP-DTMT 22/07/2016 Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
47 5607/VPCP-NC 07/07/2016 Ngăn chặn việc chiếu tia laze vào tàu bay, ảnh hưởng đến an toàn bay
48 5607/VPCP-NC 07/07/2016 Ngăn chặn việc chiếu tia laze vào tàu bay, ảnh hưởng đến an toàn bay
49 3293/KH-SNV 28/06/2016 Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về Hội, Quỹ năm 2016
50 183/TB-VP 27/04/2016 Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tại buổi họp tập thể thường trực UBNDTP về kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và kết quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015
51 421 /STTTT-TTĐT 07/04/2016 Về rà soát, bổ sung và cập nhật nội dung thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP
52 421 /STTTT-TTĐT 07/04/2016 Về rà soát, bổ sung và cập nhật nội dung thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP
53 422/STTTT-TTĐT 07/04/2016 Về rà soát, bổ sung và cập nhật nội dung thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP
54 422/STTTT-TTĐT 07/04/2016 Về rà soát, bổ sung và cập nhật nội dung thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP
55 389/STTTT-TTĐT 04/04/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kiều Việt
56 388/STTTT-TTĐT 04/04/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Dịch vụ So Sánh Việt
57 315/STTTT-TTĐT 22/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty CP Tài Việt
58 282/STTTT-TTĐT 16/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần Lawsoft
59 281/STTTT-TTĐT 16/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Công nghệ Di động Mai Nguyên
60 281/STTTT-TTĐT 16/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Công nghệ Di động Mai Nguyên