image Nghị quyết
Tống số văn bản: 477
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
461 CẤU HÌNH THAM KHẢO MỘT SỐ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (03/2007) 30/12/2008 CẤU HÌNH THAM KHẢO MỘT SỐ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (03/2007)
462 MẨU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KỸ THUẬT -TỔNG DỰ TOÁN 27/12/2008 MẨU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KỸ THUẬT -TỔNG DỰ TOÁN
463 DANH MỤC VÀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU - LĨNH VỰC CNTT 25/12/2008 DANH MỤC VÀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU - LĨNH VỰC CNTT
464 DANH SÁCH THAM KHẢO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ CHỨC NĂNG TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN CNTT 12/12/2008 DANH SÁCH THAM KHẢO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ CHỨC NĂNG TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN CNTT
465 MẨU HƯỚNG DẪN KẾ HỌACH ĐẤU THẦU 11/12/2008 MẨU HƯỚNG DẪN KẾ HỌACH ĐẤU THẦU
466 MỘT SỐ BIỂU MẨU TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ 27/10/2008 MỘT SỐ BIỂU MẨU TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ
467 MẨU NỘI DUNG PHẦN NHU CẦU ĐẦU TƯ TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ 27/10/2008 MẨU NỘI DUNG PHẦN NHU CẦU ĐẦU TƯ TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ
468 DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ CỦA MICROSOFT VÀ HP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 27/10/2008 DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ CỦA MICROSOFT VÀ HP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
469 46/TB-STTTT 07/08/2008 Hướng dẫn nội dung lập dự án ứng dụng đầu tư, thiết kế cơ sở của các dự án công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông; nội dung hoạt động, hạng mục công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
470 04/2008/UBTVQH12 02/04/2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
471 67/2006/QH11 29/06/2006 Luật công nghệ thông tin
472 05-L/CTN 26/06/1999 Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Luật Doanh nghiệp; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
473 98/CP 13/09/1997 Ban hành 'Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài'
474 849/KTKH 16/07/1997 Về việc áp dụng giá khảo sát xây dựng chuyên ngành
475 67/CP 31/10/1996 Ban hành "Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam"
476 Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm QLVB Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm Quản lý văn bản
477 Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm QLVB Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm Quản lý văn bản