image Nghị quyết
Tống số văn bản: 477
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
61 283/STTTT-TTĐT 16/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần Ô tô xuyên Việt
62 283/STTTT-TTĐT 16/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần Ô tô xuyên Việt
63 265/STTTT-TTĐT 11/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Tài liệu trực tuyến Vina
64 268/STTTT-TTĐT 11/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
65 269/STTTT-TTĐT 11/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần Thước Kẻ Vàng
66 266/STTTT-TTĐT 11/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Thương Mại Điện tử Iclick
67 266/STTTT-TTĐT 11/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Thương Mại Điện tử Iclick
68 267/STTTT-TTĐT 11/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH AXIS
69 267/STTTT-TTĐT 11/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH AXIS
70 270/STTTT-TTĐT 11/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Truyền Thông Số
71 270/STTTT-TTĐT 11/03/2016 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Truyền Thông Số
72 8132/KH-UBND 30/12/2015 Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
73 7034/QĐ-UBND 25/12/2015 Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Thành phố năm 2016
74 7547/KH-UBND 08/12/2015 Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2016
75 1703/STTTT-TTĐT 19/11/2015 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty cổ phần Thế giới Di động
76 1702/STTTT-TTĐT 19/11/2015 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển Giải pháp Thương mại Việt Nam
77 1710/STTTT-TTĐT 19/11/2015 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty CP Công nghệ và Tầm nhìn Yêu Âm Nhạc
78 1707/STTTT-TTĐT 19/11/2015 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Tư vấn & Xúc tiến Á Châu
79 1705/STTTT-TTĐT 19/11/2015 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty TNHH Ô vuông
80 1702/STTTT-TTĐ6 19/11/2015 Về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Doanh nghiệp Tư nhân Điện tử Việt Nam