image Nghị quyết
Tống số văn bản: 477
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
21 9260//SYT-NVY 20/09/2016 V.v tăng cường công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng trái phép các sản phẩm có chứa chất ma túy, đặc biệt là sản phẩm "Tem giấy" ma túy
22 362/BC-UBND 19/09/2016 Kết quả thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 9 tháng đầu năm 2016
23 362/BC-UBND 19/09/2016 Kết quả thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 9 tháng đầu năm 2016
24 17/CT-UBND 19/09/2016 Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh
25 5116/KH-UBND 16/09/2016 Triển khai công tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
26 5098/UBND-ĐT 16/09/2016 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016
27 5063/KH-UBND 14/09/2016 Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành, thi đua về công tác Bảo vệ dân phố theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ
28 5025/KH-UBND 13/09/2016 Về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2016)
29 5004/KH-UBND 12/09/2016 Tổ chức các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016" trên địa bàn TPHCM
30 4922/UBND-VX 07/09/2016 Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ sở sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức
31 9231/STNMT-CCBVMT 07/09/2016 Về tiếp tục phổ biến giải thưởng Môi trường TPHCM năm 2016
32 1112/STTTT-BCVT 23/08/2016 Về chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông và xử lý các quảng cáo treo trên cột điện
33 2688/BTTTT-CNTT 08/08/2016 Về góp ý Dự thảo đề cương xây dựng định mức KTKT
34 4211/UBD-VX 05/08/2016 Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
35 4211/UBD-VX 05/08/2016 Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
36 4142/KH-UBND 03/08/2016 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn 6 tháng cuối năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh
37 4142/KH-UBND 03/08/2016 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn 6 tháng cuối năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh
38 2608/BTTTT-TTCS 02/08/2016 Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả thảm họa da cam
39 3907/QD-UBND 01/08/2016 Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
40 4062/UBND-KT 29/07/2016 Về việc thực hiện một số biện pháp khắc phục tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.