image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 3
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục Tiếp công dân Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông