image Tin hoạt động Bưu chính viễn thông
Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại TP. Hồ Chí Minh.
Thứ hai, Ngày 11/07/2016, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 23/6/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3192/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

 Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương. Trong đó tại điểm b, khoản 1, điều 15 quy định: “Căn cứ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh, thành phố đã được phê duyệt, hiện trạng và kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của mình, doanh nghiệp lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố”.

Ngày 8 tháng 7 năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông có công văn số 894/STTTT-BCVT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các nội dung như sau:

1.Thực hiện lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn tại chương III, Thông tư 14/2013/TT-BTTTT và Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt duyệt để đảm bảo việc phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của đơn vị được hiệu quả, bền vững, mỹ quan đô thị theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2.Các doanh nghiệp viễn thông gửi báo cáo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông của đơn vị về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/9/2016 để được Sở thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt./.

ICT
Lượt xem: 155372
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin