image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài để được chấp thuận
Lĩnh vực
Báo chí
Trình tự thực hiện

Thủ tục đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài để được chấp thuận

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình phải gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

  • Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngàylàm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp phép.

- Bước 4: Cơ quan, tổ chức nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.

 
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác;
+ Nội dung thông tin, tranh ảnh dự kiến thay đổi.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

 
Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 
Đối tượng
Cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

 
Tên mẫu đơn

Không.

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Báo chí năm 2016;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 3051 Quay lại Bản in