image Năm 2019 Chỉ đạo tuyên truyền
Kế hoạch triển khai công tác truyền thông về sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.
Thứ 5, Ngày 14/11/2019, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện kết luận chỉ đạo của Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 29/10/2019 giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch truyền thông đặc biệt trong tuần lễ trước khi diễn ra Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của thành phố,  Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

1. Mục tiêu kế hoạch:

-Thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố đã chủ động đề ra nhiều giải pháp thực hiện chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020.

- Nêu cao trách nhiệm của các Sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU.

- Hướng tới việc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt thông qua việc phát động nhiều chương trình hành động, hình thành nhiều mô hình, cách làm hay, huy động sức mạnh của nhân dân tại địa bàn dân cư  trong việc bảo vệ môi trường.

 

2. Yêu cầu kế hoạch:

- Các cơ quan báo, đài thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục ghi nhận việc triển khai thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị 19CT/TU trên địa bàn thành phố.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền,  đặc biệt có nhiều tuyến tin, bài tạo vệt đậm tuyên truyền tuần lễ trước khi diễn ra hội nghị.

 

Nội dung tuyên truyền.

-Giới thiệu các tấm gương điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị, địa phương và cộng đồng xã hội. Đặc biệt thông qua các phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, nghĩa cử cao đẹp, mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các ngành, lĩnh vực, các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Giới thiệu các công trình, sản phẩm, chương trình giải pháp hay, những sáng kiến tiêu biểu, dịch vụ sáng tạo mang lại ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng và xã hội; Qua đó thể hiện tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của người dân đối với thành phố: sẵn sàng tham gia đóng góp để thành phố ngày càng phát triển bền vững. Tôn vinh các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo và có những thành tích tiêu biểu cụ thể đóng góp cho sự phát triển của TPHCM. Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua, văn hóa sáng tạo để góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

- Giới thiệu và nhân rộng các công trình, đề tài, tác phẩm, giải pháp, mô hình sáng tạo (gọi tắt là công trình, giải pháp sáng tạo) đã nhận được Giải thưởng Sáng tạo thành phố năm 2019.

- Quyết định 4700/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” và “công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”.

Đặc biệt nhấn mạnh:

+ Tiêu chí xét công nhận danh hiệu “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường đường và kênh rạch” gồm: Có các hoạt động tuyên truyền thông tin về bảo vệ môi trường và 100% hộ dân ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch. 100% hộ dân đăng ký thu gom rác thải tại khu vực có tuyến thu gom. Riêng các địa bàn chưa có tuyến thu gom 100% hộ dân thực hiện xử lý rác thải hợp vệ sinh tại hộ gia đình. 100% hộ dân sinh sống, kinh doanh ở mặt tiền đường giữ gìn vệ sinh môi trường, tự trang bị thiết bị lưu chứa rác thải. 100% hộ dân giao rác đúng giờ, để rác đúng nơi quy định…

+ Tiêu chí danh hiệu “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” gồm: Có xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân biết về Chỉ thị số 19 - CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”. Có tổ chức đối thoại với nhân dân về vệ sinh môi trường và 100% hộ dân ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch. 100% hộ dân đăng ký thu gom rác thải tại khu vực có tuyến thu gom; riêng các địa bàn chưa có tuyến thu gom 100% hộ dân thực hiện xử lý rác thải hợp vệ sinh tại hộ gia đình.

+ Tiêu chí công nhận danh hiệu “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh” gồm: Công trình, giải pháp, sáng kiến mang tính thiết thực, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Hiệu quả của công trình, giải pháp, sáng kiến (đối với xã hội, cải thiện vệ sinh môi trường, phục vụ cộng đồng, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường…). Quy mô và phạm vi ảnh hưởng; sự tham gia của cộng đồng dân cư hoặc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện và duy trì; khả năng duy trì và nhân rộng; thu hút các nguồn lực triển khai.

(Tải kế hoạch 2087-KH-STTTT.signed.pdf tại đây)

Nguồn: P.Báo Chí
Lượt xem: 7931
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin