image Xuất bản, in và phát hành
Tìm kiếm nâng cao
Tống số văn bản: 83
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
81 Số: 45/CXBIPH-KTCN V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến
82 Số: 143/QĐ-TTg Phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ quan đến hoạt động của cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
83 Số: 16/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản p[hẩm