image Xuất bản, in và phát hành
Tìm kiếm nâng cao
Tống số văn bản: 83
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
41 58/2016/TT-BTC 29/03/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộỉ, tổ chức chính trị xã hội -
42 02/2016/TT-BKHĐT 01/03/2016 Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
43 136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
44 19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
45 124/2015/NĐ-CP 19/11/2015 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm v
46 11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
47 10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
48 84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Giám sát và đánh giá đầu tư
49 84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Giám sát và đánh giá đầu tư
50 77/2015/NĐ-CP 10/09/2015 Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
51 83/2015/QH13 25/06/2015 Luật ngân sách nhà nước
52 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Quản lý dự án đầu tư xây dựng
53 05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
54 03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
55 07/CT-TTg 30/04/2015 Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.
56 15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
57 23/CT-TTg 05/08/2014 Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
58 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật Xây dựng
59 185/2013/NĐ-CP 15/11/2013 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
60 158/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo