image Góp ý dự thảo văn bản
Tổng số văn bản: 2

Dự thảo Đang lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Không tìm thấy Quy lại

Dự thảo Hết hạn lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Trường được xây dựng vào năm 1927 với tên gọi Collège Petrus Ký Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 15/09/2018 30/09/2018
2 Tesst ddoong bo Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 02/09/2018 30/09/2018