image Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn)
Tống số văn bản: 474
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 1828/STTTT-KHTH 06/06/2018 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
2 1799/STTTT-BCVT 20/09/2017 Về hướng dẫn tính giá thuê cơ sở hạ tầng viễn thông ngầm sử dụng chung
3 5598/BKHĐT-TH 06/06/2018 Về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
4 02/VBHN-BTTTT 17/04/2017 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
5 660/STTTT-BCVT 07/06/2018 Về tăng cường các biện pháp quản lý và xử lý khắc phục các nắp hầm cống viễn thông không đảm bảo an toàn trên địa bàn Thành phố
6 368/KH-BATGT 05/10/2016 Thực hiện chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông
7 43/KH-BTGTU 10/10/2016 Kế hoạch tuyên truyền chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
8 5549/UBND-KT 06/06/2018 V/v tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn thành phố
9 1379/STTTT-BCVT 06/10/2016 Về góp ý dự thảo Quyết định về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
10 649/TB-VP 07/10/2016 Nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Khoa tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố năm 2016 theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố