image Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn)
Thứ 4, Ngày 06/06/2018, 02:28 CH image Màu chữ Cỡ chữ
Số ký hiệu: 5598/BKHĐT-TH
Loại văn bản: Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn)
Cơ quan ban hành: 8023
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 06/06/2018
Ngày hiệu lực: 10/07/2017
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu:
Về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
Nội dung tài liệu đính kèm:
A%ADp-KH-%C4%90TC-2018%29(...).doc
Quay lại Bản in