image Tin hoạt động Bưu chính viễn thông
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố
Thứ 6, Ngày 24/06/2011, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 17/6/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/6/2011 và thay thế cho Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 28/2/2005 của Ủy ban nhân thành phố về ban hành Quy định sử dụng thư tín điện tử trong các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh.

     Thực hiện theo Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường về việc tăng cường sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ công chức, viên chức đối với việc sử dụng hệ thống thư điện tử trong công tác điều hành, quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 về Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/6/2011 và thay thế cho Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 28/2/2005 của Ủy ban nhân thành phố về ban hành Quy định sử dụng thư tín điện tử trong các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh.

 

      Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu mối quản lý, quản trị kỹ thuật và các dịch vụ cơ bản của hệ thống thư điện tử thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông tạo lập và cung cấp nhằm phục vụ các đơn vị hành chính Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các đơn vị này gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử qua mạng tin học diện rộng, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

 

     Nội dung quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND chủ yếu tập trung vào việc quy định: các loại văn bản, thông tin trao đổi qua hệ thống thư điện tử thành phố, đặc biệt là quy định về việc sử dụng chữ ký điện tử trong các văn bản gởi qua đường email; Quản lý, duy trì hệ thống thư điện tử thành phố và trách nhiệm của các bên tham gia sử dụng thư điện tử; Kiểm tra, báo cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm sử dụng thư điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông thống kê các đơn vị ứng dụng hệ thống thư điện tử vào công việc có hiệu quả báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời khen thưởng hàng năm.

      Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây

ICT
Lượt xem: 1909
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin