image Thông tin tuyển dụng
Thông báo xét tuyển viên chức cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2016
Thứ 7, Ngày 22/10/2016, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và công văn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ/2016/-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 48/TB-STTTT ngày 21 tháng 10 năm 2016 về xét tuyển viên chức cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2016 (file đính kèm)

ICT
Lượt xem: 7237
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin