image Tin hoạt động Sở Tin tức sự kiện chuyên ngành
Quy định về nội dung trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Thứ 5, Ngày 13/08/2009, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
(Website Sở TTTT)- Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng khai thác, sử dụng thông tin.
(Website Sở TTTT)- Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng khai thác, sử dụng thông tin.
Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức sự nghiệp trực thuộc; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có trang thông tin điện tử.
Bộ cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc đối tượng áp dụng nêu trên vận dụng và thực hiện những quy định tại Thông tư này một cách phù hợp.
Theo đó, thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử phải có các nội dung tối thiểu sau: thông tin giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó và của từng đơn vị trực thuộc; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; thông tin về thủ tục hành chính; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành (toàn văn các chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành); danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền (cần nêu rõ họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức); thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.
Các cơ quan nhà nước trong phạm vi thẩm quyền chủ động đăng tải các thông tin chỉ đạo, điều hành gồm: ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp; thông tin thống kê chuyên ngành.
Để phục vụ tìm kiếm và tra cứu, trang thông tin phải có các thông tin tối thiểu bao gồm: tiêu đề trang (page title), các từ khóa và các mô tả để phục vụ công tác tìm kiếm. Đối với mỗi tin bài phải có tối thiểu thông tin về tác giả, nguồn thông tin, thời gian cập nhật.
Đối với các dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng phải được cung cấp bổ sung bằng tiếng Anh để tham khảo.
Để đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện, trang thông tin điện tử phải có chức năng t ìm kiếm được đầy đủ và chính xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm; hiển thị sơ đồ trang thông tin điện tử (site map); phải có mục tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân; cung cấp đường liên kết đến Trang chủ, mục Giới thiệu/Liên hệ, Sơ đồ trang thông tin điện tử tại mỗi trang thông tin.
Để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp tiêu chuẩn và băng thông, trang thông tin điện tử phải s ử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001; dữ liệu âm thanh, hình ảnh, tệp tải về cung cấp trên trang thông tin điện tử cần tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09-4-2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; hình ảnh trên trang thông tin nên có kích cỡ nhỏ hơn 30KB. Nếu kích cỡ ảnh lớn hơn cần sử dụng thanh trượt và cung cấp đường liên kết tới trang mới để trình diễn ảnh với kích cỡ lớn hơn; dung lượng tổng cộng (bao gồm nội dung và file gửi kèm (nếu có) chứa mã HTML, XHTML, JavaScript, âm thanh, hình ảnh,...) tối đa cần tải xuống để thể hiện đầy đủ một trang thông tin trên máy tính của người dùng nên có kích cỡ nhỏ hơn 500KB.
Thời gian, tần suất cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử, phải c ập nhật thông tin mới ít nhất 1 lần mỗi ngày trong các ngày làm việc, khuyến khích cập nhật thông tin đều đặn trong các ngày nghỉ.
Thời gian cung cấp thông tin, đối với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành. Đối với tin tức, sự kiện phải cung cấp thông tin kịp thời ngay khi diễn ra hoạt động, sự kiện.
Xử lý thông tin phản hồi, cơ quan nhà nước cử đơn vị đầu mối tiếp nhận ý kiến, thông tin phản hồi được gửi đến qua trang thông tin điện tử hoặc qua hộp thư điện tử tiếp nhận ý kiến, thông tin phản hồi; chuyển tiếp thông tin tới các đơn vị được phân công phụ trách trả lời; gửi ngay thông báo đã tiếp nhận tới tổ chức, cá nhân. Đơn vị đầu mối thực hiện các công việc này ít nhất 1 lần trong mỗi ngày làm việc. Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin, cơ quan nhà nước có trách nhiệm trả lời kết quả hoặc thông báo quá trình xử lý thông tin tới tổ chức, cá nhân.
Cơ chế xác thực, mã hóa thông tin, dữ liệu tuân thủ theo các tiêu chuẩn về an toàn thông tin được quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09-4- 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9- 2009.
NT 
ICT
Lượt xem: 39294
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin