image Tài liệu, báo cáo Số liệu báo cáo
Về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Thứ 4, Ngày 12/07/2017, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 


Số: 35/BC-STTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  11 tháng 7 năm 2017

 

BÁO CÁO

Về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

 

 


A.         Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2017

I.           Tình hình triển khai các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch theo Quyết định số 6802/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và Chương trình công tác của UBND TP năm 2017

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

II.        Các sự kiện nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở TTTT đã chủ trì tổ chức các sự kiện ngành Thông tin – Truyền thông nổi bật như:

-                 Từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2017, Sở TTTT đã tổ chức Lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu năm 2017, đây là sự kiện diễn ra thường niên, là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của bà con TP dịp Tết Nguyên Đán. Năm nay lễ hội diễn ra tại các tuyến đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế quận 1 với sự tham gia của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách có uy tín trong cả nước. Trong 8 ngày tổ chức, đường sách thu hút 1 triệu lượt người tham quan và mua sắm. Đặc biệt, dịch vụ xe sách lưu động phục vụ bạn đọc khiếm thị đã thu hút hơn 300.000 lượt người quan tâm.

-                 Ngày 10/3/2017, Sở TTTT phối hợp cùng Hội Tin học Thành phố tổ chức Gặp gỡ đầu năm ngành Công nghệ thông tin – Viễn thông năm 2017. Đây là sự kiện truyền thống nhằm thông tin về tình hình phát triển, trao đổi, đề xuất các giải pháp thúc đẩy  ngành Công nghệ thông tin – Viễn thông giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời biểu dương các cá nhân, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phát triển ngành.

-                 Ngày 11-12/5/2017, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở TTTT tổ chức  hội chợ triển lãm CNTT, Điện tử, Viễn thông TP.HCM lần 1 với sự tham gia của 50 gian hàng đến từ 38 doanh nghiệp. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tạo môi trường kết nối doanh nghiệp CNTT - Điện tử - Viễn thông với các đơn vị ứng dụng, giúp các công ty CNTT khởi nghiệp, đồng thời tạo thị trường cho doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là thị trường công.

III.     Tình hình triển khai công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

1.          Triển khai ứng dụng CNTT

1.1.    Xây dựng môi trường làm việc điện tử tại các cơ quan Nhà nước

a.      Hệ thống Thư điện tử công vụ:

Hệ thống Thư điện tử công vụ: được triển khai đến từng cán bộ, công chức trên toàn thành phố. Định kỳ hàng quý, Sở TTTT thực hiện rà soát, cập nhật thông tin hệ thống thư điện tử để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Hệ thống đã cấp tổng số hộp thư là 19.352 hộp thư để thực hiện trao đổi công việc, văn bản điện tử, tỉ lệ số hộp thư điện tử khả dụng trong công việc là 84,88%.

b.      Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, chỉ đạo điều hành

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai và kết nối liên thông từ Văn phòng UBND TP đến các quận-huyện, sở-ban-ngành và một số phường-xã, các Tổng công ty với số lượng liên thông văn bản điện tử là 1.629.034 văn bản.

c.       Tác nghiệp chuyên ngành

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tác nghiệp tại các Sở, ban ngành, cũng đã được tập trung triển khai để nâng cao hiệu quả xử lý của các đơn vị như: quản lý hồ sơ cấp phép lao động nước ngoài; cấp phép lưu thông đường cấm, giờ cấm, lưu hành đặc biệt; Cấp giấy phép liên vận quốc tế; Cấp phép xây dựng công trình thiết yếu; ứng dụng phần mềm mô phỏng trong thiết kế và quản lý giao thông đô thị;  

Đã từng bước hoàn thành ứng dụng công nghệ thông tin tại các quận, huyện theo mô hình chung của cả Thành phố, với hơn 40 ứng dụng phục vụ tác nghiệp của quận, huyện: quản lý đô thị, cấp phép xây dựng, quản lý khiếu nại - tố cáo; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, đăng ký sử dụng lao động, quản lý hồ sơ chứng thực,…  

d.      Hệ thống ISO điện tử

Sở TTTT đã triển khai hệ thống ISO điện tử, kết hợp với quản lý trang thông tin một cửa tại một số sở - ban - ngành, UBND quận - huyện, qua đó phục vụ lãnh đạo giám sát được tình trạng xử lý hồ sơ của đơn vị, biết được nguyên nhân trễ hạn thông qua báo cáo tổng hợp tự động hằng tuần thông qua hệ thống mạng và tin nhắn. Đồng thời, thông tin về tình hình xử lý hồ sơ được công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của các quận - huyện, sở - ngành.

1.2.        Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

a.      Cổng thông tin điện tử Tp.HCM và các trang thành viên

TP. HCM đang thực hiện rà soát việc cập nhật, bổ sung các mục/chuyên mục, nội dung thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị để đảm bảo việc cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng nội dung thông tin và đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác, tiếp cận thông tin của các các tổ chức, cá nhân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị xây dựng trang thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước.

b.      Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân

Thành phố đã triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân tại địa chỉ https://danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn/, địa chỉ liên kết trên trang thông tin điện tử thành phố (Hochiminh Cityweb), trang thông tin điện tử các Sở, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố hoặc người dân có thể đánh giá trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua các trang thiết bị (kiosk, máy tính bảng).

Từ tháng 4/2016 đến tháng 5/2017, đã có hơn 3.000 lượt người tham gia đánh giá trên hệ thống, bao gồm số lượt khảo sát do Viện Nghiên cứu phát triển thành phố thực hiện thông qua điện thoại và khảo sát trực tiếp, tỷ lệ hài lòng đạt khoảng 93,69% (bao gồm hài lòng 50,9% và bình thường 42,79%), tỷ lệ không hài lòng chiếm khoảng 6,31%.

Sở TTTT đang hỗ trợ và đôn đốc các đơn vị tuyên truyền và đẩy mạnh việc triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân một cách hiệu quả nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

c.       Xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Phối hợp với Sở Xây dựng và các quận huyện hoàn chỉnh quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện; đồng thời tuân thủ theo quy định của nhà nước về cấp phép xây dựng, tăng cường tính tiện ích, giảm phiền hà cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

2.      Quản lý trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Internet

Sở TTTT đã tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

-          Tham mưu trình UBND TP một số nội dung như: Kế hoạch số 7634/KH-UBND ngày 28 tháng 21 năm 2016 về cải tạo, chuyển đổi cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh…

-          Hoàn thiện dự thảo, chuyển Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn TP.HCM.

-          Ban hành Kế hoạch phối hợp công tác giữa Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực II và Sở thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

-          Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động nhanh chóng triển khai Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thông tin thuê bao di động; đề nghị Uỷ ban nhân dân quận/huyện phối hợp tuyên truyền, kiểm tra các cá nhân/tổ chức thực hiện đúng các quy định pháp luật mới tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP; cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình TP.HCM đề nghị thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến Nghị định 49/2017/NĐ-CP.

-          Thực hiện tuyên truyền đến các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 95/CT-BTTTT của Bộ TTTT về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

-          Kiến nghị Bộ TT-TT hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

-          Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1546/KH-UBND ngày 07 tháng 04 năm 2016 về ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2016-2017; tổ chức họp với các doanh nghiệp viễn thông và Tổng Công ty Điện lực về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch; ban hành các hướng dẫn về tăng cường các biện pháp quản lý và xử lý công tác đảm bảo an toàn hạ tầng viễn thông trên địa bàn Thành phố.

-          Tổ chức tập huấn cho UBND các quận huyện, các doanh nghiệp viễn thông triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng hệ thống các tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh, báo thông tin của người dân.

-          Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác tổ chức Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017; Thực hiện tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định.

-          Thực hiện cấp 236 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho 15 chi nhánh; hoàn thành thẩm định 23 dự án hạng mục.

3.      Quản lý báo chí

-          Định kỳ hàng tuần, tại các cuộc họp giao ban báo chí, Sở TTTT đã chỉ đạo trực tiếp các cơ quan báo đài tích cực đẩy mạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cung cấp đảm bảo, kịp thời các chính sách, chủ trương của Nhà nước, của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội Thành phố. Trong 6 tháng đầu năm,  Sở TTTT đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo tổ chức 21 buổi giao ban báo chí với 2 lượt khách mời gồm: Chi cục quản lý thị trường thành phố (Thường trực BCĐ 389 TP) đến tuyên truyền về chống hàng gian, hàng giả, kém chất lượng trước, trong và sau tết Đinh Dậu 2017; Công ty Điện lực thành phố trao đổi về vấn đề tiết kiệm điện năng.

-          Giới thiệu 230 bài tốt, người tốt việc tốt; Cung cấp 204  văn bản tuyên truyền trong giao ban báo chí.

Công tác tuyên truyền

Sở TTTT chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền với các  nội dung:  Tuyên truyền phòng, chống dịch cúm A (H7N9) năm 2017 theo Kế hoạch số 1778/KH-UBND ngày 3/4/2017 của UBND TP, Tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2017 theo công văn số 642/BTTTT-CBC ngày 02/03/2017 của Bộ TTTT. Chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia theo công văn số 4249-CV/VPTU ngày 29/3/2017 của Văn phòng Thành ủy TP…; Tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2017 theo công văn số 642/BTTTT-CBC ngày 02/03/2017 của Bộ TTTT. Chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”; Tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 theo công văn số 431/BTTTT-TTCS ngày 23/02/2016 của Bộ TTTT và công văn số 816/UBND-VX ngày 21/02/2017 của UBND TP;…

Công tác thông tin đối ngoại

-           Sở TTTT tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2017 đã được UBND TP phê duyệt và triển khai kế hoạch tuyên truyền Thông tin đối ngoại trên báo chí.

-          Có văn bản triển khai và hướng dẫn thực hiện Luật Báo chí mới 2016 và các văn bản có liên quan.

Quy chế Người phát ngôn

Sở TTTT tham mưu cho UBND TP về việc tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

ICT
Lượt xem: 6556
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin