image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động xuất bản
Thứ 6, Ngày 03/01/2020, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 05/12/2019, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 07/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động xuất bản tại Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Ngày 05/12/2019, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 07/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động xuất bản tại Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1. Kiến nghị Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh quan tâm xem xét bổ sung về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị như: phòng làm việc, kho chứa tài liệu, giáo trình tại cơ sở 280 An Dương Vương và trang bị thêm thiết bị trọng yếu, đặt biệt là cơ sở hạ tầng cho việc xuất bản xuất bản phẩm điện tử theo đề xuất của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

2. Kiến nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành hướng dẫn các Nhà Xuất bản triển khai sử dụng chứng thư số để đăng ký xuất bản qua mạng Internet và nộp lưu chiểu xuất bản phẩm điện tử theo quy định tại Điều 9 và Điều 12 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

3. Biện pháp xử lý

Xét văn bản giải trình số 23/NXBĐHSPTPHCM-HC ngày 11/11/2019 của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM và tính chất, mức độ hành vi vi phạm, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không xử lý vi phạm hành chính đối với Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về hành vi xuất bản không đúng với Xác nhận đăng ký xuất bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh:

  • Chấp hành đúng quy định của Luật Xuất bản 2012.

  • Thực hiện biên tập, duyệt bản thảo theo đúng Xác nhận đăng ký xuất bản và Quyết định xuất bản.

 

Nguồn: Thanh tra Sở
Lượt xem: 3637
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin