image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động xuất bản
Ngày 24/12/2018, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 07/KLTT-TTr việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động xuất bản tại Nhà Xuất bản Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Thứ 6, Ngày 28/12/2018, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 24/12/2018, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 07/KLTT-TTr việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động xuất bản tại Nhà Xuất bản Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Căn cứ quy định pháp luật, kết quả thanh tra thực tế việc chấp hành pháp luật về hoạt động xuất bản xuất bản phẩm và văn bản giải trình số 185/NXBĐHCN-HCKT ngày 12/12/2018 của Nhà Xuất bản Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không xử lý vi phạm hành chính đối với Nhà Xuất bản Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Nhà Xuất bản Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh:

  • Chấp hành đúng quy định của Luật Xuất bản 2012.

  • Thực hiện thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy phép hoạt động in đối với Xưởng in của Nhà Xuất bản trước ngày 20/01/2019.

Nguồn: Thanh tra Sở
Lượt xem: 2594
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin