image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội và thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Internet
Thứ 2, Ngày 09/12/2019, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 15/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 05/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội và thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Internet tại Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện 360

Ngày 15/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 05/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội và thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Internet tại Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện 360. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1. Đối với Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện 360

- Xét mức độ và tính chất vi phạm của Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện 360 về việc không báo cáo tình hình hoạt động theo quy định, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

- Yêu cầu Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện 360 nghiêm túc chấp hành việc thực hiện chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

- Báo cáo bằng văn bản về việc ngừng cung cấp dịch vụ mạng xã hội trên trang www.fcviet.vn cho Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử để quản lý.

- Báo cáo bằng văn bản theo Kết luận thanh tra số 05/KLTT-TTra ngày15/11/2019 và gửi về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra.

2. Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

- Kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện 360 thực hiện Kết luận thanh tra số 05/KLTT-STTTT ngày 15/11/2019 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kiểm tra việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội của Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện 360 trên trang www.fcviet.vn.

- Công khai Kết luận Thanh tra phần nội dung tại Mục IV “Kiến nghị biện pháp xử lý” trên trang thông tin điện tử www.ict-hcm.gov.vn của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh theo quy định.

3. Đối với phòng Thông tin Điện tử

Kiến nghị phòng Thông tin Điện tử hướng dẫn kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp www.fcviet.com.vn theo quy định pháp luật./.

 

Nguồn: Thanh tra Sở
Lượt xem: 3936
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin