image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành TK
Thứ 3, Ngày 27/09/2016, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 26/09/2016, Giám đốc Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 1295/KLTT-STTTT việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Ngày 26/09/2016, Giám đốc Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 1295/KLTT-STTTT việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1. Đối với Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TP. Hồ Chí Minh

 - Chấp hành đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 - Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định kỷ luật lao động về thời gian làm việc; Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị và cấp phó của người đứng đầu tại các phòng, khoa thuộc Trường.

  - Tuyên truyền cho cán bộ, viên chức khi mới tuyển dụng về Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 - Có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 1295/KLTT-STTTT ngày 26/9/2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận Thanh tra.

 2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông

           Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đôn đốc Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TP. Hồ Chí Minh báo cáo việc thực hiện Kết luận Thanh tra số1295/KLTT-STTTT ngày 26/9/2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

ICT
Lượt xem: 12947
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin