image Hướng dẩn, Tuyên truyền Bưu chính viễn thông
Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Thứ 5, Ngày 20/12/2012, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
(HCM CityWeb)- Ban Chỉ đạo Trung ương đã hướng dẫn các Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(HCM CityWeb)- Ban Chỉ đạo Trung ương đã hướng dẫn các Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (kèm theo Thông báo kết luận số 02-TB/BCĐCVĐ ngày 22 - 10 -2007). Cụ thể:

Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động chung về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trực tiếp về Cuộc vận động:

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về nội dung đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Học tập và làm theo tấm gương trung với nước, hiếu với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

- Toàn Đảng, toàn dân, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.


Nguyễn Thụy

ICT
Lượt xem: 15259
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin