image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ bưu chính
Thứ 2, Ngày 20/06/2016, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 17/06/2016, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 65/KL-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ bưu chính tại Công ty CP Chuyển phát nhanh Vietstar. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Ngày 17/06/2016, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 65/KL-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ bưu chính tại Công ty CP Chuyển phát nhanh Vietstar. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1.     Đối với Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Vietstar 

- Thực hiện thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính giá cước các dịch vụ bưu chính theo đúng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 28 Luật Bưu chính. 

- Thực hiện ký lại hợp đồng sử dụng dịch vụ chuyển phát bưu gửi quốc tế với doanh nghiệp có đủ điều kiện pháp lý về giấy phép theo đúng quy định tại Điều 21, Điều 25 Luật Bưu chính.

- Chấp hành đúng quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất của đơn vị.

- Chấp chỉnh ngay việc áp dụng giá cước theo đúng bảng giá đã công bố với khách hàng.

- Đối với hành vi “Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính giá cước các dịch vụ bưu chính” theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 28 Luật Bưu chính, Đoàn Thanh tra xét thấy hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Vietstar đã cung cấp bảng giá cước cung ứng dịch vụ bưu chính mà Công ty đang áp dụng gửi kèm theo hồ sơ của đề án đề nghị cấp phép đến Bộ Thông tin và Truyền thông. Do vậy, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xem xét không xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Vietstar.

- Báo cáo bằng văn bản việc khắc phục các yêu cầu trên gửi về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận Thanh tra.

2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông

- Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Vietstar thực hiện Kết luận thanh tra số 65/KL-TTra ngày 17/6/2016 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

          - Đề nghị Phòng Bưu chính, Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước, hướng dẫn Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Vietstar khắc phục các nội dung vi phạm nêu trên, đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính đúng quy định pháp luật.

ICT
Lượt xem: 8624
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin