image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực viễn thông và tần số VTĐ
Thứ 2, Ngày 26/12/2016, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 23/12/2016, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 180/KL-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực viễn thông và tần số VTĐ tại Viettel thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

 Ngày 23/12/2016, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 180/KL-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực viễn thông và tần số VTĐ tại Viettel thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1.     Đối với Viettel thành phố Hồ Chí Minh:

- Về hành vi chưa áp dụng mẫu “Phiếu đăng  ký thông tin thuê bao di động trả trước” và “Phiếu đăng ký dịch vụ viễn thông trả trước”, xét các yếu tố khách quan của Viettel thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

- Về 2.748 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) đã xây dựng, lắp đặt và đưa vào vận hành, khai thác từ năm 2003 đến năm 2015 không đảm bảo hồ sơ pháp lý theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 6983/UBND-KT ngày 03/12/2016 về việc đồng ý giữ nguyên hiện trạng hạ tầng viễn thông của 2.748 trạm BTS nêu trên, nên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

* Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Viettel thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện Công văn số 6983/UBND-KT ngày 03/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với 2.748 trạm BTS.

- Triển khai áp dụng mẫu mới của Phiếu đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước đã đăng ký với Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công thương, kể từ ngày 01/01/2017.

- Thực hiện thu hồi ngay các số thuê bao di động trả trước đăng ký thông tin không đúng quy định và các thuê bao đăng ký vượt quá số lượng được phép đăng ký theo Danh mục 1 đúng quy định pháp luật.

- Chịu trách nhiệm hành chính về hành vi sử dụng kho số di động không hiệu quả đối với 09 (chín) doanh nghiệp đăng ký vượt quá số lượng 100 số thuê bao di động trả trước, vi phạm Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước; Xử phạt theo Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

- Chịu trách nhiệm hành chính về hành vi không thực hiện đúng quy định về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước, khi chấp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước không chính xác cho 388 trường hợp cá nhân vi phạm Điều 14 Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước; Xử phạt theo Điểm b Khoản 6 Điều 30 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

-  Báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện Kết luận Thanh tra và gửi về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, thời hạn là 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận Thanh tra.

2. Đối với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông:

Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Viettel thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận Thanh tra số 180/KL-TTra ngày 23/12/2016 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

Giao Thanh tra Sở tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Viettel thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối với Phòng Bưu chính Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

        Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước để hỗ trợ, hướng dẫn Viettel thành phố Hồ Chí Minh khắc phục các nội dung kết luận nêu trên, đảm bảo hoạt động viễn thông và tần số vô tuyến điện đúng quy định pháp luật.

ICT
Lượt xem: 15011
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin