image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực viễn thông
Thứ 2, Ngày 29/05/2017, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 26/05/2017, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 51/KL-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực viễn thông tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile tại TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Ngày 26/05/2017, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 51/KL-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực viễn thông tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile tại TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1.    Đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile tại TP. Hồ Chí Minh:

- Về hành vi không lắp đặt biển hiệu “Điểm đăng ký thông tin thuê bao”:  do việc thực hiện theo chủ trương trả lại lòng lề đường cho người đi bộ, nên tại thời điểm thanh tra, các điểm đã tự tháo gỡ các biển hiệu, đồng thời Chi nhánh Công ty Vietnamobile tại TP. HCM cam kết sẽ triển khai biển hiệu mới cho phù hợp trong thời gian tới, nên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

- Về việc vẫn còn tình trạng sử dụng mẫu “Phiếu đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước” cũ đan xen mẫu “Phiếu đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước” đã đăng ký với Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công thương, là do có sự thay đổi nhân sự, nên nhân viên mới chưa nắm được hết các quy định vì vậy vẫn còn tái sử dụng các mẫu cũ. Xét các tiêu chí trong mẫu cũ vẫn đảm bảo đúng quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 và Chi nhánh Công ty Vietnamobile tại TP. HCM đã thực hiện chấn chỉnh ngay đối với các cửa hàng, điểm giao dịch, nên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

* Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai ngay việc lắp đặt biển hiệu “Điểm đăng ký thông tin thuê bao” tại tất cả các Cửa hàng giao dịch và Điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền.

- Chấn chỉnh và thống nhất áp dụng mẫu “Phiếu đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước” đã đăng ký với Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công thương trên toàn hệ thống.

- Thực hiện rà soát, đảm bảo toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm hành chính đối với hành vi cung cấp dịch vụ đối với 121 thuê bao di động trả trước cung cấp không chính xác thông tin thuê bao (tương ứng với 696 số thuê bao), vi phạm Điều 14 Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước. Xử phạt theo Điểm e Khoản 5 Điều 30 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

- Thực hiện rà soát, khắc phục và thu hồi đối với 696 số thuê bao di động trả trước đăng ký thông tin không chính xác [p1]  .

- Báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện Kết luận Thanh tra và gửi về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, thời hạn là 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận Thanh tra.

2. Đối với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông:

- Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận Thanh tra số    51/KL-TTra ngày 26/5/2017 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

- Giao Thanh tra Sở tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile tại TP. Hồ Chí Minh như đã nêu tại Khoản 1 Mục IV của Kết luận này.

3. Đối với Phòng Bưu chính Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông:

        Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước để hỗ trợ, hướng dẫn Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile tại TP. Hồ Chí Minh khắc phục các nội dung kết luận nêu trên, đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông đúng quy định pháp luật.

ICT
Lượt xem: 19726
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin