image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động liên kết xuất bản và phát hành
Thứ 3, Ngày 26/12/2017, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 25/12/2017, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 06/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động liên kết xuất bản và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty TNHH Sách và Lịch Đại Nam. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Ngày 25/12/2017, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 06/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động liên kết xuất bản và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty TNHH Sách và Lịch Đại Nam. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1.  Đối với Công ty TNHH Sách và Lịch Đại Nam

-       Chấp hành đúng quy định của Luật Xuất bản 2012.

-       Chấp hành đúng quy định về chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

2.  Đối với Nhà Xuất bản Dân trí

Đề nghị Nhà Xuất bản Dân trí thực hiện việc ký Hợp đồng liên kết xuất bản theo đúng nội dung cơ bản theo quy định tại Điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

3.  Đối với Nhà Xuất bản Nông nghiệp

        Đề nghị Nhà Xuất bản Nông nghiệp thực hiện việc ghi đầy đủ nội dung thông tin về đối tác liên kết trong Quyết định xuất bản theo quy định (Mẫu số 11 - Phụ lục I, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

ICT
Lượt xem: 27359
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin