image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động liên kết XB và phát hành XBP
Thứ 5, Ngày 11/08/2016, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 10/08/2016, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 05/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động liên kết xuất bản và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty CP Văn hóa Nhân văn. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Ngày 10/08/2016, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 05/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động liên kết xuất bản và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty CP Văn hóa Nhân văn. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1.  Đối với Công ty Cổ phần Văn hóa Nhân Văn

Đề nghị Công ty Cổ phần Văn hóa Nhân Văn:

-       Chấp hành đúng quy định của Luật Xuất bản 2012.

-       Chấp hành đúng quy định về chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

-       Chịu trách nhiệm hành chính về hành vi ghi không đúng thông tin phải ghi trên 03 xuất bản phẩm “Giáng sinh đến rồi - Giáng sinh vui vẻ”; “Giáng sinh đến rồi - Lễ Halloween”“Giáng sinh đến rồi - Thiên Chúa” của Nhà Xuất bản Hồng Đức, vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 27, Luật Xuất bản 2012.

2.  Đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ In Phương Dũng

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ In Phương Dũng phải chấp hành đúng quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sản phẩm nhận in theo Điều 8 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động in.

3.  Đối với Nhà Xuất bản Hồng Đức

         Đề nghị Nhà Xuất bản Hồng Đức thực hiện đúng theo biểu mẫu Quyết định phát hành được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

ICT
Lượt xem: 11955
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin