image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp thông tin trang TTĐT
Thứ 3, Ngày 15/08/2017, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 14/08/2017, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 05/KL-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp tại Công ty CP MGreen Media. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Ngày 14/08/2017, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 05/KL-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp tại Công ty CP MGreen Media. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1.     Đối với Công ty Cổ phần MGreen Media

-  Xét báo cáo giải trình của Công ty Cổ phần MGreen Media, tình hình thực tế Công ty Cổ phần MGreen Media đang gặp khó khăn về tài chính, thay đổi địa chỉ hoạt động, cơ cấu lại nhân sự quản trị nội dung trên trang thông tin điện tử tổng hợp www.tinmoitruong.vn nên trong thời gian qua chưa chủ động rà soát thông tin, khâu kiểm duyệt thông tin chưa chặt chẽ. Công ty Cổ phần MGreen Media cũng đã khắc phục, gỡ bỏ các thông tin trích dẫn không đúng quy định nêu tại biên bản làm việc ngày 13/7/2017. Vì vậy, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không xử phạt vi phạm hành chính.

-  Yêu cầu Công ty Cổ phần MGreen Media thực hiện các nội dung sau:

+ Tiếp tục rà soát, khắc phục các lỗi vi phạm nêu tại Khoản 2 Mục III Kết luận thanh tra số 05/KL-TTra ngày 14/8/2017 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp www.tinmoitruong.vn theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Báo cáo bằng văn bản về việc khắc phục các lỗi vi phạm nêu trên gửi về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, thời hạn là 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra.

2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông

- Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần MGreen Media thực hện Kết luận thanh tra số 05/KL-TTra ngày 14/8/2017 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

Kiến nghị phòng Thông tin điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Cổ phần MGreen Media khắc phục các nội dung vi phạm như đã nêu tại Khoản 2 Mục III Kết luận thanh tra, đảm bảo hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp đúng quy định pháp luật./.

ICT
Lượt xem: 20753
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin