image Ý kiến chỉ đạo, điều hành Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng, chống mua bán người trên địa bàn Thành
Thứ 4, Ngày 07/09/2016, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 Căn cứ vào kế hoạch số 1967/KH-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân TPHCM, ngày 05/09/2016 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1174/KH - STTTT về tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng, chống mua bán người trên địa bàn Thành phố năm 2016. với mục tiêu: Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng, chống mua bán người trên địa bàn TPHCM năm 2016; Tuyên truyền để toàn dân nhận thức được việc phòng, chống tội phạm, mua túy và phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của thành phố.

Đồng thời phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; kéo giảm tình trạng tội phạm, tạo môi trường bình yên tại thành phố, không để tội phạm lộng hành; trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nồng cốt.

Bên cạnh đó, cũng yêu cầu các cơ quan báo chí của thành phố tuyên truyền thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng nhóm đối tượng để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về phòng, chống tội phạm, mua túy và phòng, chống mua bán người trên địa bàn TPHCM năm 2016. Nội dung tuyên truyền cần chú trọng sau: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, văn hóa, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử một cách thiết thực. Tăng cường tuyên truyền chuyên sâu về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với từng ngành, từng địa bàn, khu vực, nhất là tại các khu vực trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp, các đối tượng có nguy cơ cao như: Đối tượng không tham gia các tổ chức đoàn thể, đối tượng không có việc làm ổn định(File đính kèm)

ICT
Lượt xem: 67907
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin