image Tin hoạt động Sở Tin tức sự kiện chuyên ngành
Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quí 3
Thứ 6, Ngày 03/07/2009, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
(Website Sở TTTT) - Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền những ngày lễ lớn trong quí 3 năm 2009.
(Website Sở TTTT) - Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền những ngày lễ lớn trong quí 3 năm 2009. Theo đó, mục đích của đợt tuyên truyền là giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội.
 
Các cơ quan báo, tạp chí, báo điện tử (Internet), đài phát thanh TP, đài truyền hình TP cần đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm: 55 năm ngày ký Hiệp định Giơ – ne – vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (20/7/1954 -20/7/2009); 62 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2009); 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2009); 79 năm ngày truyền thống ngành công tác tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2009); 64 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2009) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2009); 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1945-2/9/2009).
 
Nội dung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam; những thành tích đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng 80 năm qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; truyền thống và thành quả tốt đẹp của ngành tuyên giáo đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng văn hóa trong công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết TW 5 của Đảng; ý nghĩa trọng đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945; kết quả thực hiện di chúc Bác Hồ; tình hình triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Các khẩu hiệu tuyên truyền gồm:Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Nhiệt liệt chào mừng 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2009)”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam”; “Đẩy mạnh Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009”; “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”; “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta”.
 
Các báo, đài tập trung đưa tin hình ảnh hoạt động nhân kỷ niệm ngày lễ lớn; khẳng định, đánh giá quá trình hoạt động, truyền thống tốt đẹp của lực lượng làm công tác tuyên giáo của Đảng trong 79 năm qua, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời khẳng định ý nghĩa trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945; tuyên truyền về những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 64 năm qua, nhất là trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới; phát huy thành quả và bài học kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; m ở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên, liên tục về những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thực hiện tốt c uộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác.
 
Đài Tiếng nói Nhân dân TP, Đài Truyền hình TP t ích cực tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2009; ca ngợi cuộc đòi và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người, thể hiện trong Di chúc thiêng liêng, tài sản tinh thần vô giá của Đảng, nhân dân ta; t ăng cường công tác tuyên truyền đến tận cơ sở, gắn với các hoạt động thiết thực tại địa phương; kết hợp tuyên truyền, giáo dục với giải quyết kịp thời những bức xúc của công nhân về việc làm, thời gian làm việc, chính sách tiền lương, nhà ở, sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động; p hát hiện những gương điển hình thực hiện tốt c uộc vận động trên các lĩnh vực; t ổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; d ành thời lượng phát sóng, phát hình vào các giờ thích hợp để giới thiệu về gương điển hình thực hiện tốt c uộc vận động.
                                                                                                                                   

HT
ICT
Lượt xem: 31601
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin