image Tin hoạt động Công nghệ thông tin
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM BẢN ĐỒ SỐ DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PHỐ
Thứ 2, Ngày 16/09/2019, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm Báo chí TP.Hồ Chí Minh, Sở Thông tin Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của Thành phố. Chủ trì hội nghị là Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố, tham dự hội nghị còn có đại diện các Sở, ban ngành của thành phố và các chuyên gia tư vấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Võ Thị Trung Trinh đã đề cập đến việc xây dựng kho dữ liệu chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở là một nội dung cụ thể trong việc thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Mục đích của việc triển khai thí điểm là hình thành kho dữ liệu dùng chung, thực hiện tích hợp các lớp cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các đơn vị, làm cơ sở triển khai thống nhất các ứng dụng phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin. Đồng thời xây dựng nền tảng kỹ thuật dữ liệu mở làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho Thành phố.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc Hội nghị

Để hình thành Kho dữ liệu dùng chung, việc tích hợp các tập dữ liệu (datasets) trên cơ sở bắt đầu từ 3 nhóm dữ liệu gốc (Master Data) về Người dân, Doanh nghiệp, Bản đồ số và CSDL Mã và Danh mục (CSDL tham chiếu -Reference Data).

Vì vậy, dịch vụ bản đồ số là một dịch vụ quan trọng cần thiết thuộc nền tảng HCM LGSP cho các phần mềm ứng dụng để phục vụ tham chiếu và lưu trữ thông tin địa chỉ với 1 mã vị trí địa lý thống nhất chung (Geocode) một cách chính xác, trực quan trên bản đồ số. Từ đó hình thành các lớp dữ liệu có thể liên kết, chồng các lớp dữ liệu, chia sẽ dữ liệu thống nhất trên nền hệ thống thông tin địa lý thống nhất .

 

Ông Lý Minh Tuân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo tại Hội nghị về Triển khai thí điểm bản đồ số dung chung

Dịch vụ bản đồ số nền (Gis Platform) bao gồm 2 thành phần cơ bản gồm: 

1. Bản đồ nền dùng chung: Đây là bản đồ được biên tập nhằm dùng chung cho tất cả hệ thống thông tin và người sử dụng, thể hiện các đối tượng cơ bản, nhằm làm cơ sở tham chiếu để chồng lớp các lớp chuyên ngành khác, xác định tọa độ, đối tượng thực thể dữ liệu theo chiều không gian; mang tính mở, công khai và dùng chung; được tich hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như: dữ liệu địa chỉ; tuyến giao thông; địa giới hành chính; bản đồ không ảnh …

2. Dịch vụ bản đồ: Trên nền tảng bản đồ nền số dùng chung, hệ thống cung cấp các chức năng và giao diện lập trình APIs bản đồ số, các JavaScript cơ bản để ứng dụng và như: hiển thị bản đồ tương tác; tùy chỉnh cách hiển thị, chồng hiển thị lớp dữ liệu và tích hợp vào ứng dụng của mình; Các dịch vụ liên quan đến vị trí: cung cấp các dịch vụ Mã hóa vị trí địa lý, dịch vụ xác định khoảng cách; liên quan đến tuyến đường: dịch vụ tìm đường đi; Cung cấp dịch vụ chia sẽ dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế; …

Kế hoạch triển khai thí điểm Bản đồ số dùng chung của Thành phố:

Giai đoạn 1: thuê dịch vụ bản đồ nền của nhà cung cấp dịch vụ bản đồ, đánh giá đảm bảo yêu cầu; trên cơ sở đó thực hiện biên tập bổ sung các lớp, trường thông tin đã được các Sở chuyên ngành phê duyệt và cung cấp, chia sẻ cho dịch vụ bản đồ số dùng chung làm cơ sở dữ liệu đầu kỳ phục vụ triển khai dịch vụ.

Giai đoạn 2: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phương án xây dựng bản đồ số dùng chung cho Thành phố. Việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh theo Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Cơ sở dữ liệu bản đồ số dùng chung của thành phố sẽ thường xuyên được cập nhật dữ liệu, bổ sung, hoàn chỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố nhằm thực hiện triển khai kế hoạch xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về sự cần thiết khi triển khai dịch vụ bản đồ số dùng chung, sự khó khăn khi tích hợp dữ liệu vào bản đồ số dùng chung và cùng có những ý kiến góp ý, đề xuất về các giải pháp thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ triển khai. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội nghị./.

 

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi thảo luận

 

Các đại biểu cùng nhau thảo luận về sự cần thiết khi triển khai dịch vụ bản đồ số dùng chung

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Tuyền
Lượt xem: 30732
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin