image Tin hoạt động Sở Tin tức sự kiện chuyên ngành
Hoạt động thông tin đối ngoại TPHCM và 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Thứ ba, Ngày 07/01/2020, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Trong nhiều năm quaThành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vị thế là địa phương tiên phong đối với các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – chính trị - trật tự xã hội, đẩy mạnh giao lưu văn hóa – y tế – giáo dục, quảng bá sâu rộng hình ảnh đất nước – con người Việt Nam đến cộng đồng ASEAN, các quốc gia khu vực châu Á nói riêng và quốc tế nói chung. Hàng loạt chương trình hành động mang tính đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhằm phát triển và khai thác tối đa, có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, nền tảng và thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy tinh thần đổi mới – sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, trong cả hệ thống chính trị hướng đến mục tiêu xây dựng thành công Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị thông minh, đô thị của sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao tiệm cận trình độ quốc tế, cung cấp dịch vụ hành chính công trên nền tảng chính phủ lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm tiêu chí phụng sự.

Đồng hành cùng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã và đang gặt hái nhiều thành công của thành phố, hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn đã góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam, một Thành phố Hồ Chí Minh hòa bình, mến khách, ổn định, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đồng thời góp phần tạo sự tin tưởng đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Xuyên suốt từ năm 2018 cho đến nay, nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng như Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại, UBND Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cơ quan trực tiếp chỉ đạo và Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố là đơn vị “chủ công” thực hiện đã lên kế hoạch, phối hợp với tất cả đơn vị Sở - Ban - ngành, quận huyện trên toàn địa bàn triển khai có hiệu quả nhiều chương trình nhằm tăng cường về chất lẫn về lượng của hoạt động thông tin đối ngoại.

Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trước yêu cầu mới của đất nước, trong đó lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, đó chính là kim chỉ nam mà mọi hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố hướng đến. Các hoạt động thông tin đối ngoại được TP.HCM triển khai luôn bám sát định hướng, đó là Thông tin đối ngoại là hợp phần rất then chốt, giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền và tư tưởng của Đảng và Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng với tiêu chí: Không ngừng đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trước yêu cầu mới của đất nước.

Đổi mới và sáng tạo triển khai

Năm 2019 theo đề xuất của Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố với những yêu cầu hết sức cụ thể, bám sát thực tiễn của địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng ba nội dung quan trọng:

Thứ nhất, kịp thời xử lý, nắm bắt các thông tin về đối ngoại, tăng cường các hoạt động thông tin có tính chất dự báo tình hình, định hướng dư luận; đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Thứ hai, công tác thông tin đối ngoại phải được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác chông tin tuyên truyền về biển, đảo, cắm mốc biên giới trên đất liền, tình hình chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Bên cạnh các kênh thông tin truyền thống, thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai song song nhiều phương thức truyền thông xã hội hiện đại khác như các trang thông tin điện tử, trang Fanpage chính thức của các Sở ngành, của Ban tuyên giáo các quận huyện trên địa bàn, cùng với đó là hình thức tuyên truyền miệng trong cộng đồng dân cư thông qua đội ngũ các đồng chí là nhân sĩ, trí thức, cán bộ, Đảng viên hưu trí, các chi tổ hội cấp cơ sở. Riêng tại TP.HCM, là địa phương đầu tiên trên cả nước tiên phong khai thác lợi thế mạng internet nói chung và mạng xã hội nói riêng để triển khai một trang fanpage - Hoạt động thông tin đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh do Phòng Báo chí - Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý, vận hành, qua đó tăng cường hoạt động nghiệp vụ về truyền tải thông tin đối ngoại đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, công tác đối ngoại của thành phố được triển khai sâu rộng, hiệu quả trên các kênh Đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại Nhân dân; đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Có thể khẳng định rằng, các hoạt động đối ngoại của thành phố trong nhiều năm trở lại đây đã góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đóng góp tích cực vào việc thu hút, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự phát triển toàn diện, hội nhập khu vực và quốc tế của thành phố; tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam và thành phố, tạo được niềm tin cho cộng đồng quốc tế về môi trường sống, đầu tư, kinh doanh từ đó nâng cao vị thế và uy tín của thành phố trên trường quốc tế, tạo tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục mở rộng và cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong tương lai. (1)

Những nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trên địa bàn TPHCM về hoạt động thông tin đối ngoại ngày 29/10/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Dương Anh Đức khẳng định: trong năm 2020, danh mục nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại của từng đơn vị trên toàn địa bàn TP.HCM sẽ xoay quanh 5 nội dung then chốt sau:

Một là, nhanh chóng đẩy mạnh việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại có sức lan tỏa, bao phủ rộng, thông tin trực tuyến, đơn cử như mạng xã hội Facebook, để quảng bá các bài viết, hình ảnh sinh động về Thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế, có chọn lọc đối tượng tiếp cận; Tập trung vào các vấn đề lớn của đất nước và thành phố để có những cách thức, những phương tiện và nội dung tuyên truyền phù hợp, thích hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại; Tăng cường việc ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin nói riêng và công nghệ cao vào công tác thông tin đối ngoại.

Hai là, các cơ quan báo chí thành phố, đài truyền hình, truyền thanh, tờ tin quận – huyện xem xét mở mới hay nâng cấp các chuyên trang, chuyên mục phù hợp cho công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới với mật độ thông tin phù hợp, đúng định hướng.

Ba là, các Sở - ban, ngành, quận huyện cần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được tác nghiệp trong các sự kiện chính trị - đối ngoại lớn của đất nước, của thành phố, của địa phương để từ đó tạo ra nhiều sản phẩm thông tin đối ngoại có chất lượng cao; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, khi cần có thể phối hợp với Trung tâm Báo chí thành phố để triển khai các hội thảo, tọa đàm chuyên đề về thông tin đối ngoại.

Bốn là, tiếp tục phát huy sự chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, các cơ quan đơn vị Sở ngành trên toàn địa bàn trong việc thực hiện  nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại; phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong kế hoạch tuyên truyền, chủ động trước các diễn biến, tránh bị lúng túng vì sự phân tán thông tin và sự chỉ đạo.

Năm là, Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng phối hợp với các quận huyện triển khai các hoạt động triển lãm hình ảnh, tọa đàm về chủ đề biển - đảo, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về vấn đề biển Đông, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.

Ngoài ra, trong dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được Thành ủy Thành phố công bố rộng rãi để các tầng lớp nhân dân đóng góp, nội dung về nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trong nhiệm kỳ tới cũng được hết sức chú trọng.

 

Cụ thể, phương hướng triển khai là: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; Tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại Nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên tinh thần chủ động và sáng tạo, phù hợp với đặc điểm và tình hình thành phố, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của thành phố; Tiếp tục tăng cường tìm hiểu và xác lập quan hệ hợp tác quốc tế có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu với các địa phương nước ngoài, đặc biệt là các địa phương của những nước có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, góp phần thực hiện thành công các chương trình, đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại theo chiều sâu và theo ngành nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế của thành phố. Triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động ngoại giao văn hóa, góp phần quảng bá du lịch, văn hóa của Việt Nam và thành phố đến bạn bè quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác đối ngoại để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của thành phố. Xây dựng và triển khai thành công Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.

Cuối cùng, đó là tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại Nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp xã hội, cộng đồng quốc tế cho sự phát triển của thành phố. (2)

---------------------

  1. Trích mục “Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X”, dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Nguồn: thanhuytphcm.vn
  2.  Trích mục “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế”, dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Nguồn: thanhuytphcm.vn

Nguồn: Phòng Báo chí 

Trần Minh Tài
Lượt xem: 22315
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin